Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Επιμελητηρίου Χίου, 6/6/18

Συνεδρίαση Επιμελητηρίου Χίου, 6/6/18

52

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χίου, σήμερα Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 στις 6.00 μ.μ. , με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο:1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: 1η Δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
ΘΕΜΑ 3ο: Διάφορες ανακοινώσεις.