Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου Χίου, ημερήσια διάταξη 17/5/18

Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου Χίου, ημερήσια διάταξη 17/5/18

136

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, πραγματοποιείται στις 17/05/2018  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.μ. , με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φάρων Λιμένα Χίου».
 2. Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.978,00€  για την  εκτέλεση των εργασιών “Καθαρισμός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Οινουσσών».
 3. Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.978,00€  για την  εκτέλεση των εργασιών “Καθαρισμός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ψαρών».
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 819,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εξόφληση των εργασιών σύνταξης πρωτοκόλλου ελέγχου και έκθεσης παράδοσης των καταφυγίων Γριδίων, Δασκαλόπετρας και Καταράκτη.
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 75,00€ για εξόφληση των μετακινήσεων του κου Βρατσάνου Κωνσταντίνου για συμμετοχή του σε Συμβούλιo της Υπηρεσίας.
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 701,00€ για την προμήθεια προγράμματος Μελέτης / Κοστολόγησης
 1. Συζήτηση επί αιτήσεως Γιάκοβα Ιλόνκα για στάθμευση άμαξας με άλογο στη Χ.Ζ. Λιμένα Χίου.
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 381,25 € για την εξόφληση προμηθειών επί εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων των πλοίων της εταιρείας ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗ Ι Ν.Ε. η οποία πρακτορεύεται από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗ Ο.Ε., για την χρονική περίοδο από 01/12/2013 έως και 31/07/2016.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.126,19€ για την εξόφληση προμηθειών επί εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων των πλοίων της εταιρείας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES N.A.E. & ΣΙΑ, η οποία πρακτορεύεται από την εταιρεία  Α.ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ & Α. ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ Ο.Ε., για την χρονική περίοδο από  01/09/2017 έως και 31/03/2018
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 102,75€ για την εξόφληση προμηθειών επί εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων του πλοίου ΣΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ της εταιρείας Α.ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ & Α. ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ Ο.Ε. για την χρονική περίοδο από 01/11/2017 έως και 31/03/2018.
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 72,22€ για την εξόφληση προμηθειών επί εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων του πλοίου ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙΙ της εταιρείας ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ», η οποία πρακτορεύεται από την εταιρεία  Α.ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ & Α. ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ Ο.Ε., για την χρονική περίοδο από 01/11/2017 έως και 31/03/2018, που πρακτορεύονται από την εταιρεία Α. ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ & Α. ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ ΟΕ.
 4. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κρηπιδώματος Κεντρικού Λιμένα Χίου».
 1. Συζήτηση επί αιτήσεως Ιωάννη Μαδιανού   για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη Λιμένα Λημνιών, έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018.
 2. Συζήτηση επί αιτήσεως Θεόδωρου Καραγιώργη για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη Λιμένα Ψαρών έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018.
 3. Συζήτηση επί αιτήσεως Ιωάννας Νικηφόρου για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη Λιμένα Οινουσσών έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018.
 4. Συζήτηση επί αιτήσεως Παντελιδάκη Μαρίας για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη αλιευτικού καταφυγίου Δασκαλόπετρας έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018.
 5. Κατάθεση αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, για κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας.