Αρχική Νέα Τοπικά Τι ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας για Άτομα με Αναπηρία- Ενημέρωση από...

Τι ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας για Άτομα με Αναπηρία- Ενημέρωση από ΠΟΒΑ

35

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ενημερώνει ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε.Ε. 2035/5-2-2021, τα άτομα με αναπηρία που είχαν απαλλαγεί από τα τέλη κυκλοφορίας με σχετική γνωμάτευση του ΚΕΠΑ η οποία και έληγε τέλος 2020, διατηρούν αυτή την απαλλαγή και το 2021.
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο όμως, τα άτομα με αναπηρία καλούνται να προσκομίσουν έως τις 30.06.2021 νέα απόφαση του ΚΕΠΑ (μαζί με την προβλεπόμενη ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης της πάθησης), που να δικαιολογεί την σχετική απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση προσκόμισης γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ έως τις 30.06.2021, η οποία όμως δεν δικαιολογεί την χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας τότε αυτά επιβάλλονται χωρίς τα πρόστιμα.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ έως τις 30.06.2021, με υπαιτιότητα του φορολογούμενου, τότε επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας και το πρόστιμο των κείμενων διατάξεων (υποπαρ.Ε7αρ.πρωτου ν.4093/2012).