Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Πολιτιστικός Σύλλογος ΟΜΗΡΟΣ Βολισσού για το κομμένο αρμυρίκι

Πολιτιστικός Σύλλογος ΟΜΗΡΟΣ Βολισσού για το κομμένο αρμυρίκι

147

Ο Σύλλογος καταδικάζει την απαράδεκτη ενέργεια της κοπής ενός παλαιού μεγάλου δέντρου (αρμυρίκι) στην παραλία των Λιμνιών.
Τέτοιες ενέργειες υποβαθμίζουν το επίπεδο πολιτισμού και δεν βοηθούν στην οποιαδήποτε προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής.
Ο Σύλλογος προτίθεται να προβεί στον καθαρισμό και στην δενδροφύτευση της παραλίας αφού λάβει τις απαιτούμενες άδειες.
Επειδή το φαινόμενο της παράνομης υλοτομίας τα τελευταία χρόνια παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην περιοχή μας και πολλές φορές μάλιστα μέσα στα όρια της NATURA, ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη.