Αρχική Νέα Τοπικά Χιακή Συμπολιτεία: Nα εξυπηρετηθούν οι πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών

Χιακή Συμπολιτεία: Nα εξυπηρετηθούν οι πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών

100

«Να εξυπηρετηθούν οι πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να υποστηριχθεί με κάθε τρόπο η συμμετοχή των πολιτών».
Η Χιακή Συμπολιτεία υποστήριξε τεκμηριωμένα κατά τη χθεσινή συζήτηση (11/10/2017) στο Δημοτικό Συμβούλιο πως κάθε συζήτηση για πιθανό διαχωρισμό του δήμου Χίου πρέπει να έχει αυτό ως βασικό στόχο.

Η δημοτική παράταξη κατέθεσε ψήφισμα, στο οποίο περιγράφει αναλυτικά τις θέσεις της. Συγκεκριμένα, το ψήφισμα αναφέρει:

Η μεταρρύθμιση του 2010 «Καλλικράτης» υπήρξε μια συγκεντρωτική-αυταρχική στροφή στην ιστορία της αυτοδιοίκησης. Συνδυαζόμενη μάλιστα με τη δραματική συρρίκνωση των θεσμοθετημένων και συνταγματικά κατοχυρωμένων πόρων των Δήμων, λόγω μνημονίων και δημοσιονομικής επιτήρησης, είχε σαφώς αρνητικά αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα και ειδικά για νησιωτικούς δήμους, όπως ο δήμος Χίου:

• Εξαφανίστηκε η αυτοτέλεια των τοπικών κοινοτήτων, η δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις και να τις υλοποιούν.
• Μειώθηκε η αντιπροσωπευτικότητα των αυτοδιοικητικών θεσμών και η λογοδοσία των αιρετών οργάνων στις τοπικές κοινότητες.
• Η συρρίκνωση των πόρων σε συνδυασμό με την εμφανή έλλειψη προσωπικού ακυρώνουν τις δυνατότητες του ενιαίου Δήμου να παράξει έργο.
• Η συγκέντρωση του συνόλου του προσωπικού και των αιρετών στην έδρα μεγάλωσε τις αποστάσεις για το δημότη και συμβάλει στην υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων στο κέντρο και στην αστυφιλία.
• Η αδυναμία του δήμου να εξυπηρετήσει στοιχειώδεις ανάγκες, εισάγει τη λογική και την πρακτική του περάσματος ολόκληρων τομέων της δημοτικής δραστηριότητας σε ιδιώτες.

Σήμερα με την εμπειρία 7 ετών από την εφαρμογή του «Καλλικράτη» είναι πλέον εμφανής η ανάγκη για ριζικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που θα ενισχύουν την τοπική δημοκρατία και θα επιτρέπουν στην Αυτοδιοίκηση να παίξει το ρόλο της με συμμέτοχο τον πολίτη. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να κινούνται στις παρακάτω κατευθύνσεις :
1. Ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας, της αποκέντρωσης, της άμεσης δημοκρατίας. Περισσότερες αρμοδιότητες και πόροι στα τοπικά συμβούλια, στις λαϊκές συνελεύσεις, στις δημοτικές κοινότητες. Θεσμική διασφάλιση τοπικών προϋπολογισμών που θα διαμορφώνονται συμμετοχικά κοντά στο δημότη.
2. Περισσότερη δημοκρατία. Απλή αναλογική. Τερματισμός του «δημαρχοκεντρικού» μοντέλου, όπου η –επίπλαστη- πλειοψηφία ουσιαστικά δρα ανεξέλεγκτα. Δικλείδες ελέγχου και λογοδοσίας. Εκπροσώπηση –θεσμικά κατοχυρωμένη- όλων των αντιπολιτεύσεων στο σύνολο των οργάνων του δήμου.
3. Οικονομική αυτοτέλεια. Επιστροφή των παρακρατημένων για χρόνια ΚΑΠ. Ενίσχυση σε προσωπικό με βάση τις πραγματικές ανάγκες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου εξετάζοντας την εμπειρία όλων αυτών των ετών εκτιμά ότι ο ενιαίος Δήμος Χίου δεν μπορεί να εξυπηρετήσει πραγματικά τις ανάγκες των δημοτών, λειτουργεί εκ των πραγμάτων συγκεντρωτικά και δεν υπηρετεί όπως θα έπρεπε την αντιπροσωπευτικότητα και τις τοπικές κοινότητες.

Προτείνει συνεπώς να ανοίξει η συζήτηση για τον διαχωρισμό του ενιαίου Δήμου Χίου ώστε να εξυπηρετηθούν οι πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να υποστηριχθεί με κάθε τρόπο η συμμετοχή των πολιτών.

Μικτή ομάδα εργασίας από εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων και εκπροσώπους των εργαζομένων να αναλάβει άμεσα να μελετήσει σε βάθος τα κοινωνικά, οικονομικά, δημογραφικά, γεωγραφικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά κ.ά στοιχεία του νησιού και να καταθέσει τεκμηριωμένη Πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την χωροταξική κατανομή των πιθανών προτεινόμενων νέων Δήμων.