Αρχική Νέα Τοπικά Υπόγειοι κάδοι για απορρίμματα και ανακύκλωση στα Ψαρά

Υπόγειοι κάδοι για απορρίμματα και ανακύκλωση στα Ψαρά

38

Στην προμήθεια και τοποθέτηση δίδυμων υπόγειων κάδων συλλογής οικιακών απορριμμάτων και ανακύκλωσης, θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ηρωϊκής Νήσου Ψαρών, μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Καινοτόμων Υπόγειων Συστημάτων για την αναβάθμιση του Αστικού Εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων».
Η δράση εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», από το Πράσινο Ταμείο, συνολικού προϋπολογισμού 200.260 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 40.052 ΕΥΡΩ διατίθενται από πόρους του Δήμου.

Έτσι σε τρία σημεία του οικισμού των Ψαρών θα τοποθετηθούν τα συστήματα των δίδυμων κάδων, που είναι βυθιζόμενοι και λειτουργούν με υδραυλικούς αυτοματισμούς. Τα απορρίμματα (μικτά και ανακυκλώσιμα) θα συμπιέζονται και θα συλλέγονται με τα υφιστάμενα οχήματα του Δήμου.

«Η δράση αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος του Δήμου, αφού βελτιώνεται σημαντικά η αισθητική στους χώρους συλλογής απορριμμάτων και εκμηδενίζονται οι επιφανειακοί ρύποι, όπως οσμές και στερεά απόβλητα», σημειώνει το Δελτίο τύπου του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών.