Αρχική Νέα Τοπικά 20 νέες θέσεις σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας

20 νέες θέσεις σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας

22

Δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη της Περιφέρειας για τη πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχόλησης. Αντικείμενο της απασχόλησης τους θα είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3250/2004. Πρόκειται για θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οι οποίες κατανέμονται ως εξής: Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 5 θέσεις, Για την Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Λαθρομεταναστών 9 θέσεις, για τον Τομέα Γεωργικής Ανάπτυξης και για την ενημέρωση κοινού επί αγροτικών θεμάτων 4 θέσεις και για την αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών αναγκών δυο θέσεις. Η κατάθεση των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνει εντός 10 ημερών από την ημέρα δημοσιοποίησης της προκήρυξης.