Αρχική Νέα Τοπικά Συνάντηση για το πρόγραμμα INTERACT στη Μυτιλήνη

Συνάντηση για το πρόγραμμα INTERACT στη Μυτιλήνη

14


H δεύτερη συνάντηση του προγράμματος PACINTERREG (INTERACT) θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη στις 15 και 16 Φεβρουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Το πρόγραμμα αυτό στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποτελεί μέρος της πρώτης γενιάς των προγραμμάτων ΙΝΤERACT (στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης της Γραμματείας του INTERACT εγκρίθηκαν μόνο 4 προγράμματα σε όλη την Ε.Ε) και έχει σαν στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στους τομείς της τοπικής διακυβέρνησης, των διοικητικών πρακτικών, πολιτικής δέσμευσης και συμμετοχής των τοπικών ΜΜΕ στην προώθηση των στόχων της Κοινοτικής Πολιτικής, δια μέσω των Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών καθώς και στην εκπόνηση ευρωπαϊκής πολιτικής προσαρμοσμένης στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ευρω – μεσογειακού γεωγραφικού χώρου.
Παράλληλα στοχεύει στην προώθηση τοπικών και περιφερειακών συνεργασιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του INTERREG III που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη και έχει ιδιαίτερη σημασία για την Περιφέρειά μας καθώς αφορά διασυνοριακές συνεργασίες από τις οποίες ήδη έχουμε οφέλη μέσω του INTERREG Eλλάδα – Τουρκία και του INTERREG Ελλάδα – Κύπρος. 


Η σημασία του προγράμματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη καθώς τα συμπεράσματά του μπορούν να ενσωματωθούν στην διαπραγμάτευση της 4ης προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Επίσης στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας με την Γαλλική Περιφέρεια PACA (Περιφέρεια Άλπεων & Κυανής Ακτής), αλλά και με ισχυρές Περιφέρειες όπως η Τοσκάνη και η Ανδαλουσία αναμένεται να εγκριθεί επίσης το πρόγραμμα για τη Δασική Προστασία “ΙNCENDI” ύψους 600.000 ευρώ για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Πέρα από τις δυνατότητες που προκύπτουν από την χρηματοδότηση του τελευταίου ιδιαίτερης αξίας είναι το γεγονός ότι θα δοθεί η δυνατότητα να εφοδιαστεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας με Σχέδια Δράσης και μεταφορά τεχνογνωσίας από Περιφέρειες με μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά.


Οι Εταίροι του προγράμματος είναι οι εξής:
* Περιφέρεια PACA (Περιφέρεια της Νοτίου Γαλλίας με έδρα τη Μασσαλία ως Εταίρος – Συντονιστής)
* Περιφέρεια Ανδαλουσίας (Ν. Ισπανία με έδρα τη Σεβίλλη)
* Περιφέρεια Τοσκάνης (Ιταλία με έδρα τη Φλωρεντία)
* Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και
* Περιφέρεια Ταγγέρης – Τετουάν (Μαρόκο).