Αρχική Νέα Τοπικά Κατανομή του προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ”

Κατανομή του προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ”

19

Το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΘΗΣΕΑΣ» που στοχεύει στη αρμονική, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη των ΟΤΑ της χώρας θα διαθέσει για την επόμενη πενταετία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού πόρους ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων Ευρώ.

Από τους πόρους αυτούς το 55% θα διατεθεί ως εξής:

 – Το 35% θα κατανεμηθεί με προγραμματικά κριτήρια στις αρχές του 2006 με βάση τις εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες και στην κατανομή θα αξιοποιηθούν η καταγραφή των αναγκών των Ο.Τ.Α. σε έργα και μελέτες που έχει ήδη πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους Ο.Τ.Α.

– Το 20% προορίζεται για οριζόντιες δράσεις, αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και για τις συμπράξεις των ΟΤΑ με τον ιδιωτικό τομέα. Στα πλαίσια αυτά μπορεί ο κάθε Ο.Τ.Α. να υποβάλλει άμεσα τις προτάσεις του, ανεξάρτητα από το επίπεδο ωριμότητας τους, για συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Από την κατανομή αυτή του 55% του προγράμματος οι Δήμοι του Βορείου Αιγαίου θα πρέπει όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας  να περιμένουν σημαντικό μερίδιο.

Tο υπόλοιπο 45% των πόρων του Προγράμματος ‘’ΘΗΣΕΑΣ’’ είναι για την Περιφέρεια Βορείου 61.236.000 €.

Από το παραπάνω ποσό το 8% δηλαδή 4.898.881 € προορίζεται για την υλοποίηση έργων διαδημοτικής συνεργασίας, για τα οποία θα υποβληθούν προτάσεις από τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας το επόμενο χρονικό διάστημα. 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σέργιου Τσίφτη κατανεμήθηκε το υπόλοιπο 92% (του 45%, δηλαδή το 41,4% του συνολικού προγράμματος) των 61.236.000 €, δηλαδή 56.337.119 €, στους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ


ΑΓΙΑΣΟΥ


1.305.512


ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ


767.657


ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ


1.104.993


ΑΓ. ΜΗΝΑ


926.428


ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


1.031.992


ΑΜΑΝΗΣ


1.721.698


ΑΤΣΙΚΗΣ


1.385.066


ΒΑΘΕΟΣ


2.354.928


ΓΕΡΑΣ


1.552.172


ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΑΣ


2.008.461


ΕΥΔΗΛΟΥ


1.173.833


ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ


1.126.325


ΙΩΝΙΑΣ


1.297.818


ΚΑΛΛΟΝΗΣ


2.271.397


ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ


1.090.675


ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ


1.545.418


ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ


2.159.520


ΛΟΥΤΡ. ΘΕΡΜΗΣ


1.150.997


ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ


1.189.838


ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ


1.122.214


ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ

1.872.338


ΜΗΘΥΜΝΑΣ


1.003.419


ΜΟΥΔΡΟΥ


1.711.689


ΜΥΡΙΝΑΣ


1.534.328


ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ


5.210.417


ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ


1.164.614


ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ


801.374


ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ


1.794.057


ΠΕΤΡΑΣ


1.177.485


ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ


1.753.448


ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ


1.762.162


ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ


2.402.271


ΡΑΧΩΝ


1.197.600


ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ


925.280


ΧΙΟΥ


2.876.890


ΨΑΡΩΝ


862.805Τα παραπάνω ποσά κατανεμήθηκαν στους ΟΤΑ της Περιφέρειας με βάση τα παρακάτω κριτήρια, τα οποία είχαν συμφωνηθεί από κοινού με τις 3 ΤΕΔΚ του Βορείου Αιγαίου :

Πληθυσμός 35%

Έκταση 15%

Αριθμός Δ.Δ. 15%

Ορεινότητα 3%

Νησιωτικοί Ο.Τ.Α. (μικρά νησιά) 2%

Κριτήριο Σύγκλισης 30%

Στην βαθμολόγηση του κριτηρίου σύγκλισης ελήφθησαν υπόψη για κάθε ΟΤΑ τα τακτικά έσοδα, το ποσοστό στελέχωσης, ο εξοπλισμός, η ανεργία, ο πληθυσμός αιχμής, η αρνητική μεταβολή του πληθυσμού και η οξύτητα των αναγκών σε υποδομές.