Αρχική Νέα Τοπικά Προτάσεις Νομαρχιακής Επιτροπής Χίου του ΤΕΕ για το ΓΠΣ

Προτάσεις Νομαρχιακής Επιτροπής Χίου του ΤΕΕ για το ΓΠΣ

43Επιτακτική είναι η ανάγκη ύπαρξης Πολεοδομικού Σχεδιασμού στη Χίο επισημαίνει με αναλυτικό άρθρο της η Νομαρχιακή Επιτροπή Χίου του Περιφερειακού Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Με έντονη τη συζήτηση των τελευταίων ημερών σχετικά με το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό και με τελευταία αναφορά το δρόμο που θα ενώνει τις οδούς Ράμνης και Καλουτά το ΤΕΕ παραθέτει ένα σύντομο ιστορικό και παράλληλα περνά και σε προτάσεις για το σήμερα.


Ιστορικό
Η εκπόνηση μελέτης του ΓΠΣ Χίου & Βροντάδου έγινε στα πλαίσια της ΕΠΑ (1984-1986) και εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση (ΥΑ) του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Η επόμενη φάση του ΓΠΣ που ήταν η εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης δεν εγκρίθηκε ποτέ και ως εκ τούτου παρέμεινε σε ισχύ και εφαρμογή επί μια δωδεκαετία μόνο το ΓΠΣ  (χρήσεις γης). Ουσιαστικά το ΓΠΣ χωρίς να καταργηθεί, έπαψε να εφαρμόζεται μετά από σχετικό ερμηνευτικό έγγραφο της Διεύθυνσης ΔΟΚΚ του ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νέου οικιστικού νόμου, σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΤΕΕ. Στα τέλη του ’97 από το ΥΠΕΧΩΔΕ ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης τροποποίησης του ΓΠΣ μόνο για το Δήμο Χίου.
Το ΤΕΕ θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη ΓΠΣ και εν συνεχεία την εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου τόσο για το Δήμο Χίου όσο και για το Βροντάδο, που θα λαμβάνει όμως υπόψη τα “σημερινά δημιουργημένα δεδομένα της περιοχής και αφού ληφθούν υπόψη σε μέγιστο βαθμό οι θέσεις των τοπικών φορέων και των χρηστών- κατοίκων των περιοχών αυτών”.
Ύστερα από συνεργασία που είχε με τη μελετήτρια το ΤΕΕ τονίζει ορισμένες διαπιστώσεις που έκανε και συγκεκριμένα ότι:
– η μελέτη δεν προέβλεπε νέες ενημερωμένες αποτυπώσεις της σημερινής κατάστασης (προφανώς για οικονομικούς λόγους από πλευράς Υπουργείου),
– δεν προέβλεπε να συνεχιστεί στην επόμενη φάση με την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης.
Αυτό που παρατηρεί το ΤΕΕ είναι ότι “υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος σε περίπτωση εγκρίσεως αυτής της μελέτης του ΓΠΣ, λόγω της μη ύπαρξης πολεοδομικού Σχεδίου, η πόλη της Χίου να μείνει εκ νέου και σε χειρότερο βαθμό από πριν δέσμια ενός ανεφάρμοστου και ανεδαφικού ΓΠΣ…”.


Προτάσεις ΤΕΕ
Κωδικοποιημένες οι προτάσεις της Νομαρχιακής επιτροπής Χίου του ΤΕΕ είναι οι ακόλουθες:
1. Αν και η μελέτη έχει εκπονηθεί πριν το 2000 σήμερα είναι ανεπίκαιρη και ανεφάρμοστη και χρειάζεται άμεση επικαιροποίηση, γιατί αν γίνει αποδεκτή δεν υπάρχει πλέον μηχανισμός ανάκλησής της. η δε δυνατότητα αναθεώρησης πάει για μετά το 2010.
2. Τα δεδομένα της μελέτης αυτής ελήφθησαν από αεροφωτογραφία του 1978, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχει η πιο πρόσφατη φωτοληψία 1999-2000 στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου. Επιρρίπτονται να σημειώσουμε ευθύνες στο ΥΠΕΧΩΔΕ γιατί δεν συμπεριέλαβε στη σύμβαση με τη μελετήτρια και της ενημέρωσης των υποβάθρων.
3. Η μελέτη δεν βασίζεται στα νέα δεδομένα της πόλης και κυρίως αυτά που δημιουργήθηκαν από την παύση εφαρμογής των χρήσεων γης του παλιού ΓΠΣ εδώ και 5 χρόνια περίπου (την περίοδο αυτή έχουν εκδοθεί πάνω από 2.000 οικοδομικές άδειες).
4. Εκτός μελέτης μένουν παλαιά αραιοδομημένα τμήματα της πόλης (π.χ. Λατόμι- Λιβάδια) που όμως σήμερα έχουν σχεδόν πυκνοδομηθεί, αλλά και νέες δράσεις όπως ότι στα Βυρσοδεψεία σχεδιάζεται η Πανεπιστημιούπολη, η κεντρική Διοίκηση της Νομαρχίας στο Γαλλικό Κολέγιο κλπ.. επίσης η “επιμονή στις προτάσεις για διατήρηση οδικών αρτηριών του παλιού ΓΠΣ όταν είναι γνωστό ότι αυτό είναι πλέον αδύνατον επειδή έχουν ήδη οικοδομηθεί”.
5. Προτείνεται έτσι να μην γίνει αποδεκτή η μελέτη αυτή (που είχε συζητηθεί σε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χίου επί Δημαρχίας Π. Παντελάρα χωρίς να υπάρξει και έγκρισή της). Αντ’ αυτού όλοι οι φορείς από κοινού να ενεργήσουν άμεσα για να προλάβουν τυχόν έγκριση απευθείας από το ΥΠΕΧΩΔΕ και να απαιτηθεί να γίνει νέα ολοκληρωμένη που θα βασίζεται στα πραγματικά δεδομένα.
“Πρέπει να μην αφήσουμε να γίνουν άλλοι πειραματισμοί εις βάρος του τόπου μας. ας μας αντιμετωπίσουν με την αρμόζουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα τόσο σαν τόπο όσο και σαν ακρίτες”, καταλήγει η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Χίου του ΤΕΕ που υπογράφεται από τον πρόεδρο Στέλιο Φράγκο.