Αρχική Νέα Τοπικά Ημερίδα για το πόσιμο νερό στη Μυτιλήνη

Ημερίδα για το πόσιμο νερό στη Μυτιλήνη

21

Είναι κοινώς αποδεκτή σήμερα η αναγκαιότητα της διάχυσης γνώσης και της ευαισθητοποίησης φορέων και κοινού σε θέματα ποιότητας νερού για ανθρώπινη κατανάλωση ή όπως αυτό συνήθως ονομάζεται, πόσιμο νερό, αλλά και σε θέματα της διαχείρισής του. Με δεδομένη την πρόοδο της ανάπτυξης και την επέκταση φαινομένων όπως αυτό του θερμοκηπίου, ο σκεπτικισμός  για την επάρκειά του γίνεται εντονότερος. Με αφορμή τα παραπάνω συναποφασίστηκε από τους τέσσερις φορείς η πραγματοποίηση της ανοιχτής ημερίδας :
“ΝΕΡΟ το ΠΟΣΙΜΟ”
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου, στη Μυτιλήνη, την Κυριακή 10-4-2005, με δύο συνεδριάσεις πρωί και απόγευμα.

Τα Περιφερειακά Τμήματα Βορειοανατολικού Αιγαίου των επιστημονικών φορέων  Ένωση Ελλήνων Χημικών και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καθώς και οι διοικητικοί και υπηρεσιακοί φορείς Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Χημική Υπηρεσία Μυτιλήνης και Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου, προσδοκούμε η ημερίδα αυτή να απαντήσει σε ερωτήματα του κοινού και των υπευθύνων για την ύδρευση των Δήμων, να δώσει λύσεις σε προβλήματα που τους απασχολούν και κατευθύνσεις για τη διαχείριση του πόσιμου νερού και της ποιότητάς του.

Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκε η θεματολογία να καλύψει:
Τη νομοθεσία για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και της ποιότητας του πόσιμου νερού,
Ένα σχέδιο ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων,
Τις υδατογενείς λοιμώξεις και τη μικροβιολογική ποιότητά του,
Τις τεχνικές ορθής απολύμανσής του,
Τον καθαρισμό του από βαρέα μέταλλα,
Τις συνέπειες από αλληλεπιδράσεις με τις σωληνώσεις και άλλα υλικά,
Τον τρόπο διύλισης του νερού, με βάση το παράδειγμα της ΔΕΥΑ Θεσσαλονίκης,
Τα εμφιαλωμένα νερά,
Την κατάσταση των νερών της Λέσβου από χημικής και μικροβιολογικής απόψεως,
Την κατάσταση των δικτύων ύδρευσης της Λέσβου και
Τα συστήματα που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Μυτιλήνης για τη διαχείριση του νερού που διαθέτει στους δημότες.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα θεωρήσουμε επιτυχή την ημερίδα εφ’ όσον στο ακροατήριο θα εκπροσωπούνται όλοι οι δήμοι της Λέσβου, αλλά και Δήμοι της Λήμνου και Χίου.
Στους ενδιαφερομένους θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης της ημερίδας.
Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος της ημερίδας και των στόχων της, θα δοθεί κατά την κοινή συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 7-4-2005 και ώρα 12:30, στα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.