Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Γονείς 3ου & 8ου: κανονικά οι κινητοποιήσεις

Γονείς 3ου & 8ου: κανονικά οι κινητοποιήσεις

6


Σε αποχή προχωρούν στις 12 & 13 Απριλίου οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων στα 3ο & 8ο Δημοτικά Σχολεία.
Υστερα από έκτακτη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλιών εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:
“Την  Παρασκευή 8 Απριλίου, στη 1.00 μ.μ., με έκπληξη δεχθήκαμε επιστολή από τον Αντιδήμαρχο Δήμου Χίου, κ. Πέτρο Ντομάτα, με την οποία μας ζητούσε να καλέσουμε τους γονείς των σχολείων μας, σε προαποφασισμένη από τον ίδιο συνάντηση, για ενημέρωση (σχετικά με την εξέλιξη του έργου), η οποία όμως συμπίπτει  με την πρώτη ημέρα της αγωνιστικής μας κινητοποίησης.
Τα Διοικητικά Συμβούλια  των δύο συλλόγων, αφού συνεδρίασαν το Σάββατο 9 Απριλίου στις 5.00 μ.μ., έκριναν ομόφωνα ότι, στην παρούσα φάση των κινητοποιήσεων δεν μπορούν  να υλοποιήσουν άλλη από  την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (στην οποία δεν παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Δήμου Χίου) που είναι η αποχή με αίτημα την έγγραφη διαβεβαίωση εκ μέρους του Δήμου για την αποπεράτωση του κτιριακού συγκροτήματος  έως τον Σεπτέμβρη”.