Αρχική Νέα Τοπικά Εντάξεις έργων στα πλαίσια INTERREG IIIΑ, Ελλάδα- Κύπρος

Εντάξεις έργων στα πλαίσια INTERREG IIIΑ, Ελλάδα- Κύπρος

16


Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG IIIA Ελλάδα – Κύπρος εγκρίνεται η ένταξη των ακόλουθων έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Μέτρο 3.3. “Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων”.


* “Ανάδειξη και προβολή της Εκκλησίας του Αγίου Κηρύκου στην Ικαρία και στη Λετυμπού”, προϋπολογισμού 150.000 Ευρώ. Φορέας Υλοποίησης είναι η Ν.Α. Σάμου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου
Ο σημερινός ναός του Αγ. Κηρύκου συνάγεται από μαρτυρίες ότι θεμελιώθηκε στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ού αιώνα. Οι ιαματικές πηγές της Ικαρίας είναι παγκόσμια γνωστές και είναι σε θέση να φέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού. Σκοπός του έργου είναι ο συνδυασμός των δύο αυτών χαρακτηριστικών και η προβολή και προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού στις δύο περιοχές (Κρήτη και Κύπρο). Επιδιώκεται να καταστούν ευρύτερα γνωστές οι περιοχές εφαρμογής, προκειμένου αυτές να αναπτύξουν αυτή τη μορφή τουρισμού και να προσελκύσουν ένα μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων επισκεπτών. Για την προώθηση του θρησκευτικού και ιαματικού τουρισμού στις δύο περιοχές θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα όπου θα περιγράφονται οι δύο εκκλησίες και τα ιαματικά λουτρά και θα προτείνονται τουριστικά πακέτα. Επίσης θα δημιουργηθεί ένα cd-rom που θα περιλαμβάνει στοιχεία του ναού και του νησιού. Θα διοργανωθούν κοινές πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα προωθηθεί η από κοινού έκδοση ενός βιβλίου σχετικά με τους ναούς και τις ιαματικές πηγές των δύο περιοχών.Κατά την υλοποίηση του έργου προβλέπεται να δημιουργηθούν 3 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.


* “Οι δρόμοι του κρασιού στην Ανατολική Μεσόγειο: Λήμνος – Κύπρος”, προϋπολογισμού 150.000 Ευρώ. Φορέας Υλοποίησης είναι η Ν.Α. Λέσβου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου
Η πρόταση στοχεύει στην καταγραφή και προβολή των ιστορικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που καθορίζουν την αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποιία στη Λήμνο και την Κύπρο, στο πλαίσιο της ανάδειξης ενός ευρύτερου “τόξου” εμπορικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναταλλαγών, που συνδέει την ανατολική Μεσόγειο. Η ερευνητική προσέγγιση θα επιδιώξει να καλύψει τις “πρακτικές του κρασιού” στη Λήμνο και στην Κύπρο καταγράφοντας ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων που συναρθρώνονται  με την αμπελοκαλλιέργεια, την οινοπαραγωγή, το εμπόριο και την κατανάλωση. Με αυτή την προοπτική, θα επιδιώξει να καταγράψει διαχρονικά χώρους, τεχνικές, τεχνολογίες και διαδρομές καθώς και εθιμικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης που συνδυάζονται με ειδικές αντιλήψεις και προσδιορισμούς ανάλογα με τις ποικίλες εθνικές, τοπικές, φυλετικές και ταξικές κατηγοριοποιήσεις καθώς και με διαφορετικές εκτιμήσεις για τους ρόλους των κοινωνικών φύλων, που συγκροτούνται σε διαφορετικά κοινωνικά  πλαίσια.


* “Δρόμοι της πίστης- Ψηφιακή Πατρολογία”, προϋπολογισμού 180.000 Ευρώ. Φορέας Υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου
Αξιοποιώντας το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τις αντίστοιχες δυνατότητες του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου και του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου και με τη συνδρομή της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλήνης, θα γίνει προσπάθεια πλήρους ψηφιοποίησης ελεύθερα διαθέσιμου πρωτογενούς υλικού σχετικού με τη θρησκευτική παράδοση. Διατίθενται ελεύθερα ιστορικά αντικείμενα, εικόνες, ιερά σκεύη, ξυλόγλυπτα, άμφια, κεντήματα, έγγραφα που θα καταχωρηθούν στην τράπεζα ψηφιακών δεδομένων.  Ταυτόχρονα θα γίνει συστηματική συγκέντρωση του υλικού που βρίσκεται σήμερα στο διαδίκτυο στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά με στόχο τη δημιουργία του πρώτου πυρήνα μιας μελλοντικής ψηφιακής βιβλιοθήκης της ορθοδοξίας.  Το παραδοτέο υλικό θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ψηφιακό οδηγό των επισκέψιμων εκκλησιαστικών μνημείων του Αιγαίου και της Κύπρου, ψηφιακό τουριστικό οδηγό των κυριότερων επισκέψιμων μνημείων και προσκυνημάτων, μικρή συλλογή προσβάσιμων ψηφιακά εκκλησιαστικών εικόνων κλπ.* “Ανάδειξη του αρχαίου πλοίου Σάμαινα.- Πιστή, φυσική κατασκευή του πλοίου, δημιουργία μαθηματικού μοντέλου και παρουσίαση του κοινωνικο – ιστορικού πλαισίου, με βάση την ιστορική τεκμηρίωση. Πραγμάτωση προγράμματος πλόων”, προϋπολογισμού 408.500 Ευρώ. Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Πυθαγορείου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου
Η παρούσα πρόταση είναι η πρώτη στην Ελλάδα που αφορά δραστηριότητα “πειραματικής αρχαιολογίας” Η “παραγωγή” πρωτογενούς επιστημονικής γνώμης σε πλείστα θεματικά πεδία και η πρώτη παγκοσμίως δράση ανάδειξης του πλοίου – μνημείου “Σάμαινα” αυξάνει την σπουδαιότητα του εγχειρήματος. Παράλληλα με την πραγμάτωση προγράμματος πλόων , τεκμηριώνεται επί πραγματικού άρα και ισχυροποιείται η ιστορική παρουσία του ελληνικού στοιχείου στο Αιγαίο και ευρύτερα (στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα). Το ιδιαίτερο στοιχείο του προγράμματος είναι η καινοτόμος και ρηξικέλευθη ενέργεια της ανάδειξης του πλοίου – μνημείου “Σάμαινα” με ναυπήγηση πανομοιότυπου σκάφους (σε υλικά και τεχνική κατασκευής) μετά από συγκέντρωση όλου του διαθέσιμου (επιστημονικού και ερευνητικού) υλικού. Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη ενός μοναδικού μνημείου, η πολλαπλώς σημαντική προβολή του κοινωνικο-ιστορικού, πολιτιστικού και πολιτισμικού πλαισίου εντός του οποίου εντάσσεται το μνημείο και η πρωτογενής παραγωγή επιστημονικής γνώσης.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΔήλωση Περιφερειάρχη Σ. Τσίφτη για Ανάβατο
Επόμενο άρθροΜΗΔΕΙΑ στο Δήμο Καρδαμύλων