Αρχική Νέα Τοπικά Η ημερήσια διάταξη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, σήμερα στις 8.00 μ.μ.

Η ημερήσια διάταξη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, σήμερα στις 8.00 μ.μ.

10

Η 10η δημόσια συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χίου για το έτος 2005, πραγματοποιείται στις 16 Σεπτεμβρίου 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου “ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ”, του Διοικητηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Ν.Α. Χίου, οικονομικού έτους 2006. (Εισηγήτρια: κ. Δ. Κάργα, Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης)
2. 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Ν.Α. Χίου, οικονομικού έτους 2005. (Εισηγήτρια: κ. Δημ. Κάργα, Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Ν.Α Χίου)
3. Πλήρωση Κενών Θέσεων Προσωπικού της Ν.Α. Χίου. (Εισηγητής: κ. Δ. Κομνηνός, Γενικός Δ/ντης Ν.Α. Χίου)
4. Πρόταση για δημιουργία Ελληνοτουρκικού Κολλεγίου. (Εισηγήτρια: κ. Ισ. Μπουρνιά, Νομ. Σύμβουλος)
5. Έγκριση συμμετοχής της Ν.Α. Χίου στο πρόγραμμα “Chios Water Actions” στα πλαίσια του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG III B/ARCIMED. (Εισηγητής: κ. Π. Κρητικός, Νομ. Σύμβουλος)
6. Πρόταση για εξασφάλιση διαφημιστικού χρόνου προβολής της Χίου κατά τη διάρκεια προβολής της σειράς “Στον Ήλιο του Αιγαίου”. (Εισηγήτρια: κ. Ισ. Μπουρνιά, Νομ. Σύμβουλος)
7. Προέγκριση ένταξης έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΚΑΠ & Συνεισφορές 2005/ΤΡ1. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)
8. Αλλαγή στοιχείων ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΚΑΠ & Συνεισφορές 2005/ΤΡ1. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)
9. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης μεταξύ Ν.Α. Χίου και ΕΝΑ Χίου Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου: “Βελτίωση υποδομών Ιστορικών και Φυσικών Διαδρομών Νομού Χίου”. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)
10. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ν.Α. Χίου, Δήμου Ιωνίας και Δήμου Καμποχώρων για την υλοποίηση του έργου: “Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Θολοποταμίου – Αγ. Γεωργίου Συκούση”. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)
11. Έγκριση ένταξης Δράσεων από το ενταγμένο στο ΠΔΕ ΚΑΠ & Συνεισφορές 2005 έργο με τίτλο “Πολιτιστικές Δράσεις”. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)
12. Έγκριση ένταξης Δράσεων από το ενταγμένο στο ΠΔΕ ΚΑΠ & Συνεισφορές 2005 έργο με τίτλο “Συνέδρια – Εκδόσεις – Τουριστική Προβολή της Χίου”. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)
13. Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί του απολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2004 του Ν.Π.Δ.Δ. της Ν.Α. Χίου “Ο ΕΥΟΔΟΣ”. (Εισηγητής: κ. Π. Φλάμος, Πρ. Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Ο ΕΥΟΔΟΣ”)
14. Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2005 του Ν.Π.Δ.Δ. της Ν.Α. Χίου “Ο ΕΥΟΔΟΣ”. (Εισηγητής: κ. Π. Φλάμος, Πρ. Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Ο ΕΥΟΔΟΣ”)
15. Παράταση μίσθωσης ακινήτου (Κ.Ε.Σ.Υ.Π.) (Νομαρχιακή Επιτροπή Β΄)
16. Εκτός έδρας μετακινήσεις για εκτέλεση υπηρεσίας.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΔιαμαρτυρία ΕΟΑΕΝ για τον αποκλεισμό των μικρών από προγράμματα
Επόμενο άρθροΤην Κυριακή Λαϊκή Συνέλευση στις Καρυές για Τρυπατέ