Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αιτήσεις στη δευτεροβάθμια για εκπαιδευτές σχεδίου

Αιτήσεις στη δευτεροβάθμια για εκπαιδευτές σχεδίου

4

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι του κλάδου ΠΕ08 που έχουν τα τυπικά προσόντα και μπορούν να διδάξουν ελεύθερο σχέδιο, να υποβάλλουν αίτηση και σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 10.30-13.30.