Αρχική Νέα Τοπικά Πρόσκληση Δήμου Χίου προς υποψήφιους νεοσύλλεκτους

Πρόσκληση Δήμου Χίου προς υποψήφιους νεοσύλλεκτους

6

 Από το Τμήμα Δημοτολογίων- Μητρώων Αρρένων Δήμου Χίου ανακοινώνεται ότι μετά τη δημιουργία Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων (ΚΕΝ) σε ακριτικές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Χίος, δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης των νεοσύλλεκτων στα ΚΕΝ αυτά, με βάση τον τόπο διαμονής ή κατοικίας του.
Προκειμένου να εξεταστούν ανάλογα αιτήματα, σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες, πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις στα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία, από τους ενδιαφερόμενους κατοίκους ή τους διαμένοντες σε τόπους διαφορετικούς από τους τόπους καταγωγής τους.
Έπειτα από τα παραπάνω, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι στρατεύσιμοι που διαμένουν ή κατοικούν στη Χίο και επιθυμούν να καταταγούν στο ΚΕΝ Χίου, να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στο Στρατολογικό Γραφείο Χίου.