Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αιτήσεις ωρομισθίων καθηγητών για βυζαντινή μουσική

Αιτήσεις ωρομισθίων καθηγητών για βυζαντινή μουσική

5

 Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα για να διδάξουν ως ωρομίσθιοι Βυζαντινή Μουσική να υποβάλλουν σχετική αίτηση και δικαιολογητικά μέχρι τις 10/1/2006, στα γραφεία της Β’ βαθμιας.