Αρχική Νέα Τοπικά Συνεργασία Ναυτικού Μουσείου με ΝΑ Χίου στο INTERREG III

Συνεργασία Ναυτικού Μουσείου με ΝΑ Χίου στο INTERREG III

8

 

 

Σε συνεργασία με το Ναυτικό Μουσείο Χίου θα προχωρήσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου στην κατάρτιση της πρότασης για ένταξη στο πρόγραμμα INTERRE III Ελλάδα- Κύπρος, που αφορά την ανάδειξη της ναυτικής παράδοσης της Χίου και τη διασύνδεσή της με τον τουρισμό.
Στην απάντηση που δίνει το Ναυτικό Μουσείο επισημαίνει πάντως ότι η τελική απάντηση θα δοθεί αφού πρώτα λάβουν και αξιολογήσουν τους όρους αυτής της συνεργασίας.