Αρχική Νέα Τοπικά Χρηματοδότηση βελτίωσης οδικού δικτύου οικισμού Κάστρου από την Περιφέρεια

Χρηματοδότηση βελτίωσης οδικού δικτύου οικισμού Κάστρου από την Περιφέρεια

6

 Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σέργιου Τσίφτη εγκρίθηκε η ένταξη  στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006  των ακόλουθων Πράξεων:


* στο Μέτρο 2.4 της πράξης με τίτλο «εγκατάσταση συστήματος GIS» στο Δήμο Μυτιλήνης. Τελικός δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Μυτιλήνης, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι 50.000,00 ευρώ. Αφορά την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού GIS.
* στο Μέτρο 2.4 της πράξης με τίτλο « Βελτίωση οδικού δικτύου οικισμού Κάστρου» στο Δ. Χίου, Ν. Χίου. Τελικός δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Χίου, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης είναι 80.000,00 ευρώ. Αφορά την αποκατάσταση φθορών υπαρχόντων οδοστρωμάτων.


-Με άλλη απόφαση του Γενικού Γραμματέα, προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης ποσού 89.636,32 ευρώ, των Υποέργων «Τεχνική Βοήθεια Έργου», των έργων «ΧΥΤΑ Νήσου Λέσβου» και «ΣΜΑ Περιοχής Μυτιλήνης», της ομάδας έργων «Διαχείριση  Στερεών Αποβλήτων Ν. Λέσβου» που συγχρηματοδοτούνται από το  Ταμείο Συνοχής.