Αρχική Νέα Τοπικά ΤΕΕ: ποια έργα προτείνουμε για την Δ’ Π.Π.

ΤΕΕ: ποια έργα προτείνουμε για την Δ’ Π.Π.

14

 Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ / Τμήμα Β Α Αιγαίου, ύστερα από εισήγηση της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Υδατικών Πόρων και της Νομαρχιακής Επιτροπής Χίου του ΤΕΕ / Τμήμα Β Α Αιγαίου κατέληξε στις παρακάτω αναπτυξιακές προτάσεις του ΤΕΕ για το Νομό Χίου:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
1ος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος
1. Υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού και επέκτασης του αεροδρομίου της Χίου. Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του αεροδρομίου, που ήδη δρομολογείται, προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα εκπόνησης μελέτης, για τη διερεύνηση πιθανής μετεγκατάστασης του Αερολιμένα Χίου σε νέα θέση στο νησί.
2. Η ολοκλήρωση των οδικών έργων στους μεγάλους οδικούς άξονες (Χίος – Λιμένας Μεστών, Χίος – Καρδάμυλα, Χίος – Βολισσός, Χίος – Καλαμωτή, παράκαμψη πόλης Χίου – Βροντάδου).
3. Η κατασκευή νέου Λιμένα της Χίου.
4. Η ολοκλήρωση των έργων που αφορούν το Νοσοκομείο και γενικότερα τον τομέα της υγείας.
5. Άμεση δημοπράτηση και κατασκευή των υπολοίπων τμημάτων του Περιφερειακού Δρόμου της πόλης Χίου.
6. Ολοκλήρωση των έργων της μαρίνας στην περιοχή του Νοσοκομείου.
7. Δημιουργία της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη θέση Ταμπάκικα.

2ος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
1. Η δημιουργία του Κέντρου Μεσογειακής Διατροφής (σχέδιο που υπήρχε αλλά εγκαταλείφθηκε μετά το 2002) που μπορεί να συνδυασθεί και με κέντρο έρευνας αγροτικών προϊόντων (π.χ. χιώτικα εσπεριδοειδή).
2. Η δημιουργία του Ναυτιλιακού – Επιχειρηματικού Κέντρου
3. Η δημιουργία Κέντρου Ιχθυοκαλλιεργητικών Εφαρμογών
4. Η δημιουργία Κέντρου Έρευνας Μαστίχας
5. Η δημιουργία Κέντρου (ή κέντρων) Logistics
6. Η δημιουργία Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΚΕ.Σ.Ε.Ν.)
7. Η ολοκλήρωση των υποδομών και του αναγκαίου εξοπλισμού του Εκθεσιακού – Συνεδριακού Κέντρου «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΤΑΣ».
8. Η Ίδρυση Πάρκου Τεχνολογίας και Καινοτομίας
9. Η Δημιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. σε κατάλληλη περιοχή του νησιού με έμφαση στο βιοκλιματικό σχεδιασμό και την ενεργειακή αυτονομία του συνόλου του έργου, σε επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού. Διασφάλιση της άνετης και λειτουργικής σύνδεσής του με την ευρύτερη περιοχή της Χώρας και του νησιού (μεταφορές κτλ).
10. Η Δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης του Κάμπου της Χίου που θα διαχειρίζεται και τα ζητήματα οικοτουρισμού και αγροτοτουρισμού της περιοχής.
11. Η υλοποίηση επενδύσεων – εκπόνηση έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμία, ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταϊκά στοιχεία, αιολική ενέργεια, βιομάζα κλπ.). Διερεύνηση της χρήσης τέτοιων συστημάτων σε οικιακό επίπεδο.
12. Η ολοκλήρωση του προγράμματος ανάδειξης και αξιοποίησης των μνημείων του νομού (σπήλαια, βίγλες, κάστρα – πύργοι, εκκλησίες κλπ.).
13. Αποκατάσταση και λειτουργία ως επισκέψιμου μνημείου του Πύργου των Δοτίων.
14. Αποκατάσταση – Στερέωση του Κάστρου της Βολισσού.
15. Μελέτη προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής των Σκλαβιών (τοπίο εξαιρετικού φυσικού κάλλους διάσπαρτο από
• ερείπια γενουατικών πύργων και κτισμάτων της τουρκοκρατίας, ερείπια εκκλησιών καθώς και εγκαταστάσεις υδρομάστευσης – ερείπια υδραγωγείων.
• Ανάπτυξη και προβολή εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Το νησί των Γενοβέζων» που θα αφορά στο οχυρωματικό δίκτυο του νησιού (βίγλες – πύργοι – κάστρα κτλ) με video games, comics – προβολή μέσω διαδικτυακού τόπου – με στόχο την προσέλκυση σχολικού τουρισμού κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο (παρόμοιο πρόγραμμα έχει ήδη εκπονηθεί για την παλιά πόλη της Ρόδου).
• Εγκατάσταση «Ήχου και φωτός» στο δίκτυο των βιγλών στη δυτική Χίο.
• Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών κυρίως σε τουριστικά θέρετρα.


3ος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 
1. Η κατασκευή υποδομών άρδευσης (φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών κλπ.) με αντίστοιχα δίκτυα αξιοποίησης, με έμφαση στην οικονομία κλίμακας.
2. Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος έρευνας, ελέγχου, διάσωσης, προστασίας και εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, ναυαγίων και κρίσεων πολιτικού χαρακτήρα στο χώρο του Αιγαίου (SAR)
3. Η εκπόνηση των σχεδίων χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με καθορισμό χρήσεων γης και η διασφάλιση της εφαρμογής των σχεδίων. Κατά προτεραιότητα προτείνονται:
• Η εκπόνηση του χωροταξικού σχεδίου του νομού Χίου (απαραίτητος ο καθορισμός χρήσεων γης).
• Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του συγκροτήματος Χίου – Βροντάδου.
• Μελέτες Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. για τα Θυμιανά και όλους τους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου Αγίου Μηνά.
• Ολοκλήρωση των πολεοδομικών σχεδίων των οικισμών Λήμνου – Λημνιών – Χωρής.
4. Η κατάρτιση πλήρους δασικού κτηματολογίου
5. Μελέτη διευθέτησης χειμάρρων και καθορισμού των οριογραμμών τους.
6. Η εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και περιοχών Natura.
7. Η οριοθέτηση σε όλο το μήκος των ακτογραμμών των ορίων της ζώνης αιγιαλού – παραλίας.
8. Η εφαρμογή ειδικού προγράμματος με άξονα «ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση – το περιβάλλον ως παράγων ανάπτυξης». Η περιοχή του Κάμπου Δ. Χίου κρίνεται ως ο ιδανικός χώρος για την εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος.
9. Η κατασκευή των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (για όλο το νομό) και επεξεργασίας – διάθεσης υγρών αποβλήτων στους μεγαλύτερους οικισμούς (στόχος η κάλυψη τουλάχιστον του 90% του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού). 
10. Η υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφέλειας σε επιλεγμένους οικισμούς. Προτείνονται κατά προτεραιότητα: Κάμπος, Κάστρο Χίου, οικισμός Βολισσού, Καρφάς, Χώρα.
11. Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπλασης της περιοχής του Κάστρου της Χίου.
12. Ανάπλαση επιλεγμένων περιοχών αστικών περιοχών. Ειδικότερα: το εμπορικό κέντρο της Χίου και της Προκυμαίας, οδοί Καλοπλύτη – Πασπάτη – Εγκρεμού, περιοχή Αγίου Ιακώβου, Φραγκομαχαλάς, περιοχή Αγίων Αποστόλων – οδού Ράμνης. 
13. Ανάπτυξη δικτύου πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης της Χίου.
14. Μελέτη για τη δημιουργία αστικών περιπάτων πέριξ της πόλης (πχ. κατά μήκος του χειμάρρου Παρθένη).
15. Ανάπλαση και σύνδεση των πεζόδρομων – πεζοδρομίων και των υπαίθριων χώρων του κέντρου της πόλης (Πλατεία Βουνακίου – Κήπος – Απλωταριά κτλ.).


4ος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας και προώθηση της απασχόλησης 
– Η εξατομίκευση των δράσεων υποστήριξης των ανέργων με σκοπό την ανεύρεση μόνιμης απασχόλησης


5ος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης
1. Υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης των στελεχών των τοπικών φορέων (αιρετών και μονίμων) σε κρίσιμα θέματα που αφορούν διαχείριση τοπικών υποθέσεων και ειδικά στους τομείς: χωροταξικός – πολεοδομικός σχεδιασμός, σχεδιασμός προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, διαχείριση περιβάλλοντος, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
2. Να εξασφαλισθεί η διάθεση όλων των αναγκαίων μέσων (στελεχών, εξοπλισμού, οικονομικών πόρων κλπ.) στους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς, προκειμένου να έχουν την ικανότητα να επιτελέσουν το ρόλο τους. 
3. Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις διοικητικές πρακτικές της δημόσιας διοίκησης


6ος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Διακρατική / Διασυνοριακή συνεργασία 
1.  Ο σχεδιασμός και η δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού 
2. Να ληφθεί μέριμνα για την αναβάθμιση των μεταφορικών μέσων (επιβατικών και εμπορικών) – αναβίωση εμπορικών δρόμων 
3. Να προωθηθεί η δημιουργία υποδομών εργαστηριακών συνοριακών ελέγχων 
4. Η δημιουργία κέντρων Logistics (φορολογικές αποθήκες) και στις δύο πλευρές 
5. Η δημιουργία υποδομών εκπαίδευσης επιχειρηματικών στελεχών 
6. Η δημιουργία Διασυνοριακού Δικτύου Θαλασσίων Ερευνών, Διάσωσης και Ελέγχου Μόλυνσης Θαλασσών


Στην τομέα της Διαπεριφερειακής συνεργασίας εντός της χώρας και της Ε.Ε.
• Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων κοινής τουριστικής πολιτικής
• Η συνεργασία στην προώθηση των τοπικών προϊόντων, ιδιαίτερα των παραδοσιακών
• Η διοργάνωση μεγάλων γεγονότων και εκδηλώσεων με υπερτοπικό χαρακτήρα, όπως εκθέσεις, συνέδρια, partenariat κλπ.
• Ο σχεδιασμός και η προώθηση μέτρων κοινής πολιτικής στους τομείς των μεταφορών και των συγκοινωνιών. Στον τομέα αυτό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση των μέσων και των δρομολογίων των ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών και επικοινωνιών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αυθημερόν μετάβαση και επιστροφή των πολιτών από το ένα νησί στο άλλο.


Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και ανάπτυξης της Π.Β.Α.
• Η διοικητική αυτοδυναμία των νησιωτικών ενοτήτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που χρειάζεται να μετακινηθούν σε άλλο νησί για την εξυπηρέτησή τους.
• Η βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής των εισιτηρίων για τις μετακινήσεις, προκειμένου η πραγματοποίηση των μετακινήσεων να ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες των πολιτών της Περιφέρειας.
• Η λήψη μέτρων κοινής ενεργειακής πολιτικής. Στα πλαίσια αυτά αξίζει να διερευνηθεί η υλοποίηση της οδηγίας που δίνεται από το χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας Β. Αιγαίου για «διασύνδεση των νησιών της περιφέρειας με υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς ενέργειας».


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
• Επικαιροποίηση με βάση τα νέα δεδομένα του σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων του νομού.
• Δημιουργία μητρώου υδατικών πόρων και αδειών εκμετάλλευσής τους.
• Ο επανασχεδιασμός των πολιτικών στον τομέα της παιδείας, υπό το πρίσμα στρατηγικής που θα αποβλέπει σε παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, τέτοιων που να μπορούν να προσελκύσουν σπουδαστές και από το διεθνή χώρο και κυρίως από το χώρο των Βαλκανίων.
• Ο επανασχεδιασμός του προτύπου τουριστικής ανάπτυξης με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού προϊόντος στον τουριστικό τομέα
• Η θεσμοθέτηση ειδικής πολιτικής κινήτρων για τη δημιουργία επενδύσεων που θα δημιουργούν μόνιμες θέσεις απασχόλησης για άτομα με αυξημένα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες.
• Ίδρυση στη Χίο νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος Τουρισμού.
• Η δημιουργία «Παρατηρητηρίου Χωροταξίας»
• Καταγραφή δικτύων ύδρευσης με την αξιοποίηση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.
• Ίδρυση Κέντρου Γεωπληροφοριακών Υπηρεσιών Νομού Χίου (GIS).
• Η πραγματοποίηση μικτών πολυτομεακών επενδύσεων (π.χ. ναυτιλία και τουρισμός) για τις οποίες απαιτείται να υπάρξει ειδικό θεσμικό πλαίσιο κινήτρων και ενισχύσεων.
• Εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου «για διοίκηση με στόχους» μετά από την υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος επιμόρφωσης των στελεχών και αφομοίωσης του νέου τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών.
• Αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των τοπικών φορέων με την πρόσληψη ικανού αριθμού και κατάλληλων ειδικοτήτων στελεχών έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες σχεδιασμού, μελέτης, υλοποίησης και λειτουργίας των αναπτυξιακών έργων και δράσεων.
• Να δοθεί βάρος στην εκπόνηση ολοκληρωμένων τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων (σε συμβατότητα με τα υπερκείμενα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια).
• Να θεσπιστεί η ουσιαστική διαφοροποίηση του ρόλου, των μέσων και των εργαλείων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης με τη διατήρηση μόνο του επιτελικού ρόλου στους κεντρικούς φορείς και τη μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης (εκτελεστικές αρμοδιότητες) στους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς».


Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ-Τμήμα Β Α Αιγαίου
Μάντζαρης Δημήτριος

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠροκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για 1.408 προσλήψεις στο δημόσιο
Επόμενο άρθροΗΜΕΡΟλόγιο- καιρός, 16/7/06