Αρχική Νέα Τοπικά Μεγαλύτερης χωρητικότητας ο υπό ελληνική σημαία στόλος

Μεγαλύτερης χωρητικότητας ο υπό ελληνική σημαία στόλος

20

ΜΟΛΙΣ κατά δύο μειώθηκε ο αριθμός των πλοίων υπό ελληνική σημαία άνω των 1.000 κόρων ολικής χωρητικότητας το διάστημα μεταξύ 2005 και 2006, ενώ σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα, η αύξηση είναι της τάξη των 2,3 εκατ. κ.ο.χ., σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ Σημειώνεται ότι τα πλοία άνω των 1.000 κ.ο.χ. είναι όσα ανήκουν στη ποντοπόρο ναυτιλία και τη μεγάλη επιβατηγό ναυτιλία. Είναι πλοία χωρητικότητας ανάλογης των 1.000 gt που «μετρά» και η διεθνής εφοπλιστική κοινότητα.


Τα πλοία άνω των 1.000 κ.ο.χ. το Δεκέμβριο του 2005 ήταν 922, με συνολική χωρητικότητα 32.602.640 κ.ο.χ., ενώ το Δεκέμβριο του 2006 ήταν 920 με συνολική χωρητικότητα 34.350.131 κ.ο.χ. Η διαφορά αυτή, αλλά και η γενικότερη εικόνα της πορείας του υπό ελληνική σημαία στόλου, αντανακλούν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, τόσο σε ό,τι αφορά την εμπορική όσο και την επιβατηγό ναυτιλία, την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ελληνικού στόλου και την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, που σημαίνει μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα πλοία χρόνο με το χρόνο.


Η τάση αυτή είναι εμφανής και στα συνολικά στοιχεία που δημοσίευσε χθες η ΕΣΥΕ και αφορά όλα τα πλοία 100 κ.ο.χ. και άνω που έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικώς ή κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών και είναι νηολογημένα στην Ελλάδα και επιπλέον ανήκουν σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που κατοικούν στη χώρα μας.


Η έρευνα αφορά τη δύναμη των ελληνικών εμπορικών πλοίων (πάντα 100 κ.ο.χ. και άνω), για το μήνα Δεκέμβριο 2006 (31 Δεκεμβρίου 2006) σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του μηνός Δεκεμβρίου 2005 (31 Δεκεμβρίου 2005), αλλά και σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους βάσης 1990. Σύμφωνα με την ανωτέρω έρευνα, η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου στις 31 Δεκεμβρίου 2006 αριθμούσε συνολικά 2.013 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 34.763.634 κ.ο.χ.


Από τα πλοία αυτά, τα 632 ήταν φορτηγά, συνολικής χωρητικότητας 14.668.063 κ.ο.χ., τα 467 δεξαμενόπλοια, συνολικής χωρητικότητας 18.457.637 κ.ο.χ. και τα 914 επιβατηγά και λοιπά πλοία συνολικής χωρητικότητας 1.637.934 κ.ο.χ.


Τα αντίστοιχα στοιχεία της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου στις 31 Δεκεμβρίου 2005 ήταν 2.035 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 33.020.391 κ.ο.χ., από τα οποία τα 628 ήταν φορτηγά, συνολικής χωρητικότητας 14.013.218 κ.ο.χ., τα 464 δεξαμενόπλοια συνολικής χωρητικότητας 17.233.804 κ.ο.χ. και τα 943 επιβατηγά και λοιπά πλοία συνολικής χωρητικότητας 1.773.369 κ.ο.χ.


Συγκρίνοντας τα αντίστοιχα στοιχεία των δύο ανωτέρω χρονικών περιόδων μεταξύ τους (Δεκέμβριος 2006/Δεκέμβριος 2005), σημειώνονται οι παρακάτω μεταβολές:


– Μείωση κατά 1,1% της συνολικής δύναμης των ελληνικών πλοίων.


– Αύξηση κατά 5,3% της συνολικής χωρητικότητας των πλοίων.


– Αύξηση κατά 0,6% των φορτηγών πλοίων.


– Αύξηση κατά 4,7% της συνολικής χωρητικότητας των φορτηγών πλοίων.


– Αύξηση κατά 0,6% των δεξαμενόπλοιων.


– Αύξηση κατά 7,1% της συνολικής χωρητικότητας των δεξαμενόπλοιων.


– Μείωση κατά 3,1% των επιβατηγών και λοιπών πλοίων.


– Μείωση κατά 7,6% της συνολικής χωρητικότητας των επιβατηγών και λοιπών πλοίων.


Επιπλέον, συγκρίνοντας την εξέλιξη της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου των ετών 1997-2006, καθώς και δείκτες χωρητικότητας των πλοίων με έτος βάσης το 1990 (1990 = 100), παρατηρούμε ότι οι δείκτες αυτοί για το μήνα Δεκέμβριο 2006 έχουν ως εξής:


– Ο δείκτης συνολικής χωρητικότητας του συνολικού αριθμού των πλοίων είναι 154,3 και συνεπώς υπάρχει αύξηση κατά 54,3% (154,3 – 100) της συνολικής χωρητικότητας των ανωτέρω πλοίων το Δεκέμβριο 2006/έτος βάσης.


– Ο δείκτης συνολικής χωρητικότητας των φορτηγών πλοίων είναι 125,2 και κατά συνέπεια έχουμε αύξηση κατά 25,2% (125,2 – 100) της συνολικής χωρητικότητας των φορτηγών πλοίων το Δεκέμβριο 2006/έτος βάσης.


– Ο δείκτης συνολικής χωρητικότητας των δεξαμενόπλοιων είναι 185,4 και ως εκ τούτου υπάρχει αύξηση κατά 85,4% (185,4 – 100) της συνολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών το Δεκέμβριο 2006/έτος βάσης.


– Ο δείκτης συνολικής χωρητικότητας των επιβατηγών και λοιπών πλοίων είναι 190,9 και προφανώς υπάρχει αύξηση κατά 90,9% (190,9 – 100) της συνολικής χωρητικότητας των εν λόγω πλοίων το Δεκέμβριο 2006/έτος βάσης.

Πηγή: Ναυτεμπορική, 17/02/2007

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚαρναβάλι την Κυριακή στα Καρδάμυλα
Επόμενο άρθροΣυνεδρίαση Δ.Σ. στα Θυμιανά, 22/2