Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον “Απόσυρση Κτηρίων” από το υπουργείο Αιγαίου

“Απόσυρση Κτηρίων” από το υπουργείο Αιγαίου

42


Την πρόταση που επεξεργάζεται το Υπουργείο Αιγαίου για την «αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νήσων του Αιγαίου», παρουσίασε την Τρίτη 17-6-2003 σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Αιγαίου Νίκος Σηφουνάκης και ο οποίος υπογράμμισε ότι αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αν το ζητήσουν με αίτηση τους οι ιδιοκτήτες  κτιρίων που είναι νομίμως υφιστάμενα και αφορά τις περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Αιγαίου (παραδοσιακοί οικισμοί , τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους).Όπως είπε ο κ. Σηφουνάκης  «η διατήρηση του φυσικού πλούτου και της τοπικής αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας και αισθητικής, αποτελούν ύψιστο χρέος για την αναπτυξιακή προοπτική των νησιών του Αρχιπελάγους».


«Στα νησιά – όπως δήλωσε ο Υπουργός Αιγαίου – που έχουν έντονη τουριστική ανάπτυξη, υπάρχει μια κακή εικόνα  που προκαλείται κυρίως από μεγάλους όγκους οικοδομών λόγω της υπερεκμετάλλευσης στη δόμηση ή λόγω της κακής ογκοπλαστικής και λειτουργικής οργάνωσης των κτηρίων».
«Η διατήρηση και επέκταση της σημερινής κατάστασης – συνέχισε ο κ. Σηφουνάκης – οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη μόνιμη υποβάθμιση του τοπίου, του περιβάλλοντος και γενικά της μοναδικής αισθητικής παράδοσης των νησιών του Αιγαίου.»
Για τους λόγους αυτούς το Υπουργείο Αιγαίου έκρινε ως επιβεβλημένη την επεξεργασία θεσμικού πλαισίου που στοχεύει:
– στην αναστροφή των αρνητικών επιπτώσεων που παρουσιάζει η σημερινή κατάσταση,
– στην αποκατάσταση του τοπίου αλλά και την ανάδειξη του, με παροχή κινήτρων σε όσους συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια,
– στη δημιουργία και εμπέδωση μιας κοινωνικής συνείδησης φιλικής προς το περιβάλλον.   
– στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών
«Με την πρόταση που θα έχει πιλοτική εφαρμογή ουσιαστικά δρομολογούμε την διαδικασία «απόσυρσης κτιρίων» μη συμβατών με την ανθρώπινη κλίμακα και το μέτρο που διακρίνει την αρχιτεκτονική και το τοπίο των νησιών του Αιγαίου ανά τους αιώνες», πρόσθεσε ο Υπουργός Αιγαίου.
 
Πρόκειται για μια πρόταση πρωτοπόρα και τολμηρή για την Ελληνική πραγματικότητα, μια πρόταση όμως αναγκαία που θα έρθει να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να αναβαθμίσουν το περιβάλλον που ζούνε και να διασφαλίσουν την οικονομική τους βιωσιμότητα.»
Σήμερα μπορούμε να αναστρέψουμε την κακή εικόνα – όπου αυτή έχει διαμορφωθεί. Αν δεν το πράξουμε τώρα, δύσκολα θα τα καταφέρουμε στο μέλλον.
Η εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων αφορά τις περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Αιγαίου, δηλαδή τους κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς και τις περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.


Στις ρυθμίσεις αυτές μπορούν να υπαχθούν κτίρια μόνο ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών τους και μόνο εφόσον το κτίριο νομίμως υφίσταται :
· έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα (με νεότερες παρεμβάσεις έχουν αλλοιωθεί),
· βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς,
· σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,
· σε κηρυγμένα οικιστικά σύνολα,
· σε τόπους χαρακτηρισμένους ιστορικούς
· βρίσκονται με «μέτωπο» στον αιγιαλό και παραλία.
«Οι παρεμβάσεις που προωθούνται, δήλωσε ο κ. Σηφουνάκης περιλαμβάνουν την μερική ή ολική κατεδάφιση ή και την ανάπλαση κτιρίων ή τμημάτων ή στοιχείων τους, με την παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες. Στη διαδικασία αυτή της αναβάθμισης της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας και του φυσικού τοπίου των νησιών επιδιώκεται η συμμετοχή των ίδιων των κατοίκων».
Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, η αρχική πρόταση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου προέρχεται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. Η απόφαση για την υπαγωγή κτισμάτων στις διατάξεις του νόμου λαμβάνεται από τον Υπουργό Αιγαίου, ύστερα από γνώμη ειδικής Επιτροπής, της οποίας η συγκρότηση προβλέπεται στο σχέδιο νόμου.
Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται από ειδικούς επιστήμονες,  όπως:
· ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου ως Πρόεδρος,
και ως μέλη
· ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου,
· Αρχιτέκτονας ή πολεοδόμος που υποδεικνύεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε), 
· Περιβαλλοντολόγος που υποδεικνύεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Περιβάλλοντος),
· εκπρόσωπος από Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) του Αιγαίου,
· εκπρόσωπος Εμποροβιομηχανικού ή Οικονομικού Επιμελητηρίου του Αιγαίου.
Τα κίνητρα που προτείνοντα για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου είναι, τα ακόλουθα:
α. χρηματική αποζημίωση η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τη νόμιμη αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 17 του Συντάγματος, σχετικά με την αναγκαστική απαλλοτρίωση,
β. υπαγωγή σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αιγαίου,
γ. υπαγωγή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων φορέων του Ελληνικού Δημοσίου,
δ. συνδυασμός των πιο πάνω κινήτρων.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑντιδράσεις στην κατάργηση του 50% στα εισιτήρια
Επόμενο άρθροΙστιοπλοϊκοί αγώνες στα Ψαρά