Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Περιφερειακή πολιτική για νησιωτικές περιοχές: Απάντηση της Επιτρόπου Hubner στην ευρωβουλευτή...

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Περιφερειακή πολιτική για νησιωτικές περιοχές: Απάντηση της Επιτρόπου Hubner στην ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

10

 “Μελέτες δείχνουν ότι τα νησιά μειονεκτούν περισσότερο λόγω του μεγέθους του και του δημογραφικού προβλήματος, παρά από τη γεωγραφική τους θέση. Ωστόσο, πολλά από τα νησιά έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, μεταξύ των οποίων και τα νησιά του Ν. Αιγαίου. Δεδομένου ότι ένα σημαντικό μέρος των ελληνικών νησιών είναι σε πορεία σύγκλισης, δε θα υπάρξει πρόβλημα με το θέμα της χρηματοδότησης. Η Επιτροπή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα για τα εθνικά και λειτουργικά προγράμματα. Οι εθνικές αρχές δίνουν μέσω των Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα των νησιών. Η Επιτροπή είναι ευαισθητοποιημένη σ’ αυτό το θέμα και έχει την πρόθεση να συνεργαστεί με την Ελλάδα για το σκοπό αυτό”.


Αυτά δήλωσε η αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική Επίτροπος κ. Hubner σε ερώτηση της  ευρωβουλευτού της Ν.Δ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου με αφορμή την επιρροή που ασκεί ο χαρακτηρισμός του 2007 ως “Ευρωπαϊκού Έτους Ισότητας Ευκαιριών για Όλους” στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. Οι νησιωτικές, ορεινές, ημιορεινές, αραιοκατοικημένες περιοχές, όπως εκείνες της νησιωτικής Ελλάδος, για να επιτύχουν ίσες ευκαιρίες χρειάζονται ελαστικότερα κριτήρια ως προς τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και ειδική μεταχείριση ορισμένων επιμέρους τόπων με ειδικά προβλήματα (π.χ. δυσκολία πρόσβασης, κλιματολογικές συνθήκες, ειδική οικονομική ενασχόληση) στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής. Υπό το πρίσμα αυτό, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής ζήτησε να πληροφορηθεί από την Επίτροπο τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μέχρι σήμερα αντιμετώπιση των περιοχών αυτών, καθώς και για το πως ερμηνεύει τη συνεχιζόμενη μειονεκτική θέση τους σε σύγκριση με τη θεαματική πρόοδο άλλων ηπειρωτικών και πυκνοκατοικημένων περιοχών. 


Η Επίτροπος στην απάντησή της υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα της περιφερειακής πολιτικής αποτελεί η μείωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων  ανάμεσα στις περιοχές, μέσω της κατανομής των διαθέσιμων κονδυλίων με σκοπό την ευημερία τους. Για την περίοδο 2007 – 2013 έχουν εντοπιστεί οι ιδιαίτερες ανάγκες ορισμένων περιοχών, όχι μόνο νησιωτικών, αλλά και αραιοκατοικημένων, καθώς και ορεινών. “Έχουμε προτείνει ειδικά μέτρα για αυτές τις μειονεκτούσες περιοχές, μεταξύ των οποίων ψηλότερο ρυθμό χρηματοδότησης και πρόσθετες ενισχύσεις “, τόνισε η κ. Hubner.


Η Επιτροπή έχει ήδη αξιολογήσει προκαταρτικά τα προγράμματα που υποβλήθηκαν από τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να προσδιοριστεί ποιά θα είναι η έκταση της ωφέλειας για τα νησιά στο μέλλον. Μέχρι στιγμής, 3,6 δις ευρώ έχουν χορηγηθεί σε νησιωτικές περιοχές, ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων και τα νησιά, ύψους 3,8 δις ευρώ. Ακόμη, έχει ζητηθεί μία ειδική μεταχείριση για μικρά νησιά όσον αφορά στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, με αύξηση της χρηματοδότησης κατά 5%. Σε συνεργασία με το Δίκτυο Παρατήρησης Ευρωπαϊκού Χωρικού Σχεδιασμού, η Επιτροπή επεξεργάζεται καλύτερους δείκτες για αυτές τις περιοχές προκειμένου να υπάρξει μία επικαιροποίηση των δεδομένων. Η κ .Παναγιωτοπούλου ανέφερε “ότι αποκόμισε θετική εντύπωση από την πρόσκληση της Επιτρόπου για παρουσίαση επιμέρους προβλημάτων, τα οποία θα λάβει υπόψη κατά την έγκριση των τελικών σχεδίων χρηματοδότησης”.