Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Χρηματοδότηση Έργων Τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

Χρηματοδότηση Έργων Τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

15

Με 250.000 Ευρώ θα χρηματοδοτηθεί φέτος η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου για την κάλυψη των κτηριακών αναγκών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Νομού Χίου.