Αρχική Νέα Τοπικά Πληρωμένη καταχώρηση ΥΕΝ για τις εκπτώσεις στα εισιτήρια

Πληρωμένη καταχώρηση ΥΕΝ για τις εκπτώσεις στα εισιτήρια

23Η επιστολή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας που ακολουθεί προς το Νομάρχη Χίου αποτελεί πληρωμένη καταχώρηση στις τοπικές εφημερίδες και θα τη διαβάσετε σήμερα. Πρόκειται για μια προσπάθεια του υπουργού να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να αποδώσει τις κινητοποιήσεις σε “τοπικές σκοπιμότητες”. Ας διαβάσουν και πάλι λοιπόν οι δικαιούχοι των εκπτώσεων τους… λόγους για τους οποίους καλείτε να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.


“EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIAΣ
YΠOYPΓOΣ
Πειραιάς, 3/6/2003
Προς                                                                                 Α.Π. :534
το Νομάρχη Χίου,  κ. Π. Λαμπρινούδη


Κύριε Νομάρχη,
 Μετά από τρεις κινητοποιήσεις, προφανώς τοπικών σκοπιμοτήτων, οκτώ (8) πολίτες ως εκπρόσωποι φορέων (οι κ.κ. Κρεατσούλας Μαρκέλλος, Μπουντές Ιωάννης, Κυριάκος Νικ., Καλαγκίας Σταμ., Τσούμας Π., Κλιγκόπουλος Γρηγ., Μηλωναδάκη Μαρκέλλα, Μιχαλά Σοφία) μου απέστειλαν ένα μικρό διεκδικητικό κείμενο, το οποίο διάβασα με προσοχή αλλά και με έκπληξη, διότι τα όσα αναφέρονται είναι με Αποφάσεις μου ήδη καλυμμένα.


1. Εκπτώσεις επί ναύλων πλοίων
Όπως είναι γνωστό η κυβέρνηση αποφάσισε τη συνέχιση του καθεστώτος των εκπτώσεων, παρότι από την 1/11/03 εισήλθαμε, μετά από μια 10 ετή περίοδο χάρητος, στο νέο καθεστώς της “απελευθέρωσης των θαλασσίων ενδομεταφορών”. Κατά της Απόφασής μου προσέφυγαν στη Ρυθμιστική Αρχή Θαλασσίων Ενδομεταφορών (ΡΑΘΕ) οι ακτοπλοϊκές εταιρίες ζητώντας την κατάργησή τους. Παρόλα αυτά το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), στο οποίο συμμετέχουν, όλοι οι φορείς της ναυτιλίας και η νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση ενέκρινε ομόφωνα τη νέα συμβιβαστική Απόφασή μου, βάσει της οποίας έγιναν δεκτές και όλες οι επιμέρους προτάσεις ΝΑΤ, πολυτέκνων και ΑΜΕΑ, η δαπάνη των οποίων θα καλύπτεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Πρόκειται για μια Απόφαση η οποία διαμόρφωσε ένα νέο συναινετικό καθεστώς εξισορρόπησης των κύριων αρχών του συστήματος θαλασσίων συγκοινωνιών, δηλαδή του δημοσίου συμφέροντος και της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας. Έτσι:


1α.  Διατηρούνται με κοινή αποδοχή οι παρακάτω εκπτώσεις :
-Απόρων
-Παίδων
-Αναπήρων πολέμου, θυμάτων πολέμου, βοηθών ή συνοδών αναπήρων πολέμου και αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
-Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
-Πολυτέκνων
-Συνταξιούχων ΝΑΤ
1β.  Διατηρούνται και θα καλύπτονται οι δαπάνες από το ΥΕΝ:
-Φοιτητών και σπουδαστών
-Ναυτιλιακών συντακτών
-Συντακτών επαρχιακού τύπου νησιών
-Συζύγων συνταξιούχων ΝΑΤ και
-Συνοδών τυφλών
1γ.  Καθιερώνονται εκπτώσεις με δαπάνη του ΥΕΝ για πρώτη φορά :
-Έκπτωση 50% σε όλους τους κατοίκους  92 μικρών νησιών (μέχρι 3100 κατοίκους).
-Εκπτώσεις και στα ταχύπλοα σκάφη από Δευτέρα έως και Πέμπτη.
1δ. Παρότι με βάση το νέο καθεστώς το ΥΕΝ καθορίζει μόνο το ναύλο της οικονομικής  θέσης, έγιναν επιπλέον δεκτά και καλύπτονται με δαπάνες του ΥΕΝ :
-Διαφορά θέσης κατά 50% επί συμβατικών πλοίων, πέραν της οικονομικής θέσης (κατ’ επιλογή του δικαιούχου σε διακεκριμένη θέση, εφόσον διατίθεται), για Συνταξιούχους ΝΑΤ και συζύγους Συνταξιούχων ΝΑΤ.
-Διαφορά θέσης κατά 50% επί συμβατικών πλοίων, πέραν της οικονομικής θέσης (κατ’ επιλογή του δικαιούχου σε διακεκριμένη θέση, εφόσον διατίθεται), για Πολύτεκνους.
-Διαφορά θέσης κατά 50% επί συμβατικών πλοίων, πέραν της οικονομικής θέσης (κατ’ επιλογή του δικαιούχου σε διακεκριμένη θέση, εφόσον διατίθεται), για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Συνοδούς Τυφλών.


Για όλα τα οικονομικά θέματα μεταξύ ΥΕΝ και ακτοπλοϊκών εταιριών συμφωνήθηκε ο τρόπος οικονομικής κάλυψης, ο οποίος θεσμοθετείται με διάταξη νόμου που κατατίθεται τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή.
Η κυβέρνηση λοιπόν, όχι μόνο διατήρησε τις εκπτώσεις στο νέο απελευθερωμένο καθεστώς αλλά και τις επεξέτεινε και σε νέες κατηγορίες πολιτών !


2. Οίκος Ναύτη
Ο Οίκος Ναύτη έχει την υψηλότερη κατά δικαιούχο δαπάνη μεταξύ όλων των Ταμείων. Έτσι ενώ για κάθε δικαιούχο το ΙΚΑ ξοδεύει 94.979 δρχ. το χρόνο, το ΤΕΒΕ 53.336 δρχ., το ΤΑΕ 30.414 δρχ., ο Οίκος του Ναύτη ξοδεύει 157.337 δρχ!
Ο Οίκος του Ναύτη έχει μόνιμο προσωπικό 271 ατόμων, 3.200 συμβεβλημένους γιατρούς, Συμβάσεις με όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ενώ οι ασφαλισμένοι του έχουν το δικαίωμα να επισκέπτονται τον όποιο γιατρό της επιλογής τους.
Ήδη εγκρίθηκαν νέες προσλήψεις γιατρών εκ των οποίων 2-3 και στη Χίο.
Με πρόσφατη Απόφασή μου απλοποιείται το ισχύον σύστημα ελεγκτικής διαδικασίας υπέρ των ασφαλισμένων ως ακολούθως :
-Παραστατικά εισαγωγής στα Κρατικά Νοσοκομεία δεν θα προελέγχονται από ελεγκτικές υπηρεσίες του Οίκου Ναύτη (η κατηγορία αυτή αποτελεί το 40% των προσερχόμενων).
-Παραστατικά με οικονομική δαπάνη μέχρι 60 ευρώ, δε θα υπόκεινται σε έλεγχο.
-Συνταγές φαρμάκων σε χρόνιες παθήσεις (επαναλαμβανόμενες συνταγές) δεν θα θεωρούνται όπως σήμερα άπαξ, αλλά κάθε τρίμηνο.
Αυτό σημαίνει ότι μειώνονται σημαντικά οι έλεγχοι, άρα και η προσέλκυση των δικαιούχων στα γραφεία.


3. Έτος ΑΜΕΑ
Το ΥΕΝ έχει βαθιά συνείδηση των αναγκών των πολιτών με ειδικά προβλήματα και ήδη δια του Αρχηγού του Λ.Σ. έχει καταρτίσει πλήρη κατάλογο παρεμβάσεων σε όλα τα πλοία, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις μας.


Κύριε Νομάρχη,
Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι κινητοποιούμενοι, δε γνωρίζουν πιθανώς τις πιο πάνω Αποφάσεις, γιατί δεν θέλω να πιστέψω ότι οι κινητοποιήσεις αυτές υποκινούνται για άλλους σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση δεν φταίει σε τίποτα ο κόσμος, οι επιβάτες και ο Χιακός τουρισμός. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι για τους ναυτικούς μας φέτος : (α) αυξήσαμε κατά 80% τις επικουρικές συντάξεις (β) αυξήσαμε κατά 40% τις κύριες συντάξεις (γ) μειώσαμε τη φορολογία αξιωματικών Ε.Ν. στο 6% (δ) μειώσαμε τη φορολογία των ναυτικών στο 3% και πολλά άλλα, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αυτές οι κινητοποιήσεις, οι οποίες όπως φαίνεται και από τα όσα σας παρέθεσα είναι αναιτιολόγητες και ακραίες για τα μερικής σημασίας θέματα τα οποία θίγουν. Πολύ περισσότερο όταν οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοικτές, όπως αποδείξαμε και πρόσφατα πολλές φορές. Και μια απορία: Πως είναι δυνατό όλα να εξελίσσονται ομαλά στην υπόλοιπη Ελλάδα και μόνο στη Χίο να συμβαίνουν αυτά;
Φιλικά
Γιώργος Ανωμερίτης

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕνημέρωση από Επιμελητήριο για φορολογικές διευκολύνσεις
Επόμενο άρθρο40ήμερο μνημόσυνο για το Νίκο Γιαλούρη