Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Κατάθεση αιτήσεων μαθητών για συμμετοχή στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων

Κατάθεση αιτήσεων μαθητών για συμμετοχή στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων

14

 Σύμφωνα με ανακοίνωση της Β’ βαθμιας Εκπαίδευσης, από Παρασκευή 1/2/2008 έως Παρασκευή 15/2/2008 θα υποβληθούν αιτήσεις-δηλώσεις μαθητών της τελευταίας τάξης Λυκείου, για συμμετοχή στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, και αποφοίτων για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
Κάθε μαθητής και κάθε απόφοιτος που ενδιαφέρεται θα πρέπει να εφοδιαστεί με ένα έντυπο Αίτησης-Δήλωσης το οποίο, αφού μελετήσει προσεκτικά μαζί με τις οδηγίες, θα συμπληρώσει ανάλογα με την επιθυμία του και θα το υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο.
Τονίζεται ότι για κανένα λόγο δεν γίνεται δεκτή Αίτηση-Δήλωση εκπρόθεσμη, ούτε διόρθωση αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας.