Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Συνεχίζεται η κατάθεση μηχανογραφικών

Συνεχίζεται η κατάθεση μηχανογραφικών

14


Συνεχίζεται η κατάθεση μηχανογραφικών των τελειόφοιτων του Λυκείου. συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Β’ βαθμιας εκπαίδευσης η κατάθεση γίνεται στο Β’ Λύκειο Χίου και τις επόμενες ημέρες η σειρά είναι ως εξής:
Tετάρτη 16 Iουλίου οι απόφοιτοι των Λυκείων Eσπερινού, Kαρδαμύλων καθώς επίσης και του 2ου E.Λ. Xίου που το επώνυμο τους αρχίζει από A μέχρι και E.
Πέμπτη 17 Iουλίου οι απόφοιτοι του 2ου E.Λ. Xίου που το επώνυμο τους αρχίζει από Z μέχρι και M.
Παρασκευή 18 Iουλίου οι απόφοιτοι του 2ου E.Λ. Xίου που το επώνυμό τους αρχίζει από N. μέχρι και Ω.