Αρχική Νέα Τοπικά Απάντηση Ν.Α. Χίου για τη διαχείρισης των στερεών αποβλήτων: υπεύθυνοι οι Δήμοι…

Απάντηση Ν.Α. Χίου για τη διαχείρισης των στερεών αποβλήτων: υπεύθυνοι οι Δήμοι…

7

    Σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Νομού μας, και πρόσφατες δηλώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, θεωρούμε αναγκαίο ως Ν.Α. Χίου να διευκρινίσουμε τα εξής:
1. Από το 2003 και μετά, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, με μια συντονισμένη, επίπονη και συνολική προσπάθεια κατάφερε: α. Να ολοκληρώσει το Νομαρχιακό σχεδιασμό για τη Διαχείριση των στερεών αποβλήτων β. να  χωροθετήσει μετά από την απαραίτητη μελέτη τους 2 ΧΥΤΑ του Νομού Χίου γ. να εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες κατασκευής και όλες τις απαιτούμενες  αδειοδοτήσεις για την κατασκευή των ΧΥΤΑ δ.  να εξασφαλίσει τους πόρους και να δημοπρατήσει τα έργα. Ανταποκριθήκαμε με τον τρόπο αυτό, με αίσθημα ευθύνης, σε ένα μείζον περιβαλλοντικό ζήτημα για τη Χίο, τις Οινούσσες και τα Ψαρά, που αντιμετωπίζεται με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο.

2. Με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο η δημιουργία των διοικητικών δομών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με ότι αυτό συνεπάγεται (φορείς διαχείρισης, εξοπλισμός, σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων κ.ά) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού. Αυτό προβλέπεται από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 50910/2727/03 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» και 26297/1473/8.12.2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου». Επιπρόσθετα στην 2002/7-4-2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αναφέρεται ρητώς ότι  «ο ρόλος της Περιφέρειας, όπως άλλωστε και των Νομαρχιών, προβλέπεται να είναι ενισχυτικός και υποστηρικτικός στους ΟΤΑ και τους Φορείς Διαχείρισης των αποβλήτων και δεν μπορεί βέβαια να τους υποκαταστήσει».

3. Με τα δεδομένα αυτά, όπως τονίστηκε από τους εκπροσώπους της Ν.Α. Χίου στην πρόσφατη σύσκεψη (9/4/2008) η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, προτίθεται να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στους Δήμους του Νομού μας, κυρίως ως προς τη διεκδίκηση και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων προκειμένου να ανταποκριθούν στην αποκλειστική αυτή αρμοδιότητά τους (εκπόνηση μελετών κ.λπ.). Θεωρούμε ωστόσο ότι από την πλευρά της Ν.Α. Χίου εκπληρώνονται στο ακέραιο οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με την κατασκευή των ΧΥΤΑ, και απαιτείται πλέον η ενεργοποίηση και η κοινή προσπάθεια με τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των υπό κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.  

Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου