Αρχική Πολιτισμός Παραμεθόριες Συναντήσεις Νομικών: 4η συνάντηση

Παραμεθόριες Συναντήσεις Νομικών: 4η συνάντηση

21

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
        45 χρόνια λειτουργίας του (1962-2007)
               Μεταβατική έδρα Χίου


Παραμεθόριες Συναντήσεις Νομικών
στους προβληματισμούς της διοικητικής δίκης
Τιθέμενα Ζητήματα – Νομολογία
Μια πρωτοβουλία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με τη συνεργασία
και οργάνωση των Δικηγορικών Συλλόγων Μυτιλήνης και Χίου


4η Συνάντηση: 17-5-2008 ώρα 7.00 μ.μ
Αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, Ροδοκανάκη και Ομήρου


Θέματα:
1. Η ακυρωτική δίκη ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου.
α) Αίτηση ακύρωσης. Προϋποθέσεις παραδεκτού της άσκησής της.
β) Λόγοι αίτησης ακύρωσης.
2. Προσωρινή Δικαστική Προστασία (άρθρο 52 Π.Δ. 18/1989). Ζητήματα που ανακύπτουν.


Εισηγητές:
Παναγιώτης Δανιάς, Προεδρεύων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας
Γεώργιος Καφφές, Πρόεδρος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
Ευαγγελή Μπράμη, Πρόεδρος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ΜυτιλήνηςΠαράθεση αποφάσεων μείζονος ενδιαφέροντος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης:
Εύη Αποστολίδη, Μαρία Λαγούδη, Σταματία Σακουλά, Δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Χίου