Αρχική Νέα Τοπικά Ενημέρωση Νομαρχίας για το Φράγμα Κατράρη Καλαμωτής

Ενημέρωση Νομαρχίας για το Φράγμα Κατράρη Καλαμωτής

7

 Απαντώντας σε πρόσφατες τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαστιχοχωρίων σχετικά με τη χρήση των υδατικών αποθεμάτων του υπό κατασκευή Φράγματος Κατράρη θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινίσουμε τα εξής:
                 1. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού & Επενδύσεων (ΕΓΤΠΕ) και ως εκ τούτου έχει κατ’ αρχήν αρδευτική χρήση. 
                 2. Το υδρευτικό πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής κατασκευής του Φράγματος και των οικισμών της είναι γνωστό, δεδομένο και οξύνεται με τον πολλαπλασιασμό του πληθυσμού κατά τους θερινούς μήνες. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν εθελοτυφλεί, αντίθετα εργάζεται για την επίλυσή του.
                 3. Για το σκοπό αυτό προετοιμαζόμαστε με όλους τους ενδεδειγμένους τρόπους (εκπόνηση μελετών, εξασφάλιση αδειοδοτήσεων κ.λπ.) προκειμένου να δώσουμε λύση στο υδρευτικό πρόβλημα της περιοχής, αξιοποιώντας το σύνολο των υδάτινων πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας, μεταξύ αυτών και το υπό κατασκευή Φράγμα Κατράρη, με δεδομένη μάλιστα τη χωρητικότητα του (3.500.000 κυβικά μέτρα). Είναι σαφές ότι το Φράγμα Κατράρη έχει δυνατότητα συγκέντρωσης αρκετού νερού, προκειμένου να καλύψει επαρκώς τις υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες της περιοχής.
                 4. Με βάση αυτές τις ανάγκες πρόσφατα το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για υδρευτική χρήση του Φράγματος. Για το σκοπό αυτό υπάρχει η πρόθεση κατασκευής όλων των απαιτουμένων δικτύων αλλά και αξιοποίηση στο βαθμό που είναι δυνατή του υπάρχοντος υδρευτικού δικτύου.  
                 5. Είναι προφανές ότι για ενδεχόμενη υδρευτική χρήση του Φράγματος, θα κινηθούμε με σεβασμό στις κείμενες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και διαδικασίες, θα εκπληρώσουμε όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού και την προστασία της δημόσιας υγείας.


Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου