Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αιτήσεις αναπληρωτών για μονάδες ειδικής αγωγής

Αιτήσεις αναπληρωτών για μονάδες ειδικής αγωγής

13

           Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι από τον Ενιαίο Πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών  Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη και τη Διδασκαλία στο σπίτι  διδακτικού έτους 2008-2009  και κατέχουν τα τυπικά προσόντα που προσδιορίζονται από τις διατάξεις της φετινής εγκυκλίου καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση,σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
    Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 30 -6-2008 μέχρι 7-7-2008.
      Η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και  στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης: http://dide.chi.sch.gr
     Για  πληροφορίες και παραλαβή των εντύπων αιτήσεων στα γραφεία μας Πολυτεχνείου 13 και ώρες : 10.00 π,μ, μέχρι 13.00 μ.μ. 
   
                                                                                    


                                                                                   Ο Διευθυντής  Εκπαίδευσης