Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Απολογισμός έργου του Πρύτανη Θεμιστοκλή Λέκκα

Απολογισμός έργου του Πρύτανη Θεμιστοκλή Λέκκα

14


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε ο απολογισμός έργου που πραγματοποίησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Θεμιστοκλής Λέκκας κατά τη διάρκεια των εργασιών της τελευταίας Συγκλήτου.
Στη συνέχεια δημοσιεύουμε την ομιλία του κ. Λέκκα: 
 
“Αγαπητοί Συνάδελφοι, σήμερα είναι η τελευταία Σύγκλητος της οποίας διευθύνω τις
εργασίες ως Πρύτανης.
 Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία αυτή να προβώ σ’ έναν απολογισμό του έργου μου και του έργου των συνεργατών μου.
 Βρίσκομαι στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το Νοέμβριο του 1993, όταν
ορίσθηκα αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής. 
 Στην πρώτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, που συμμετείχα, είχε μεταφερθεί
το σύνολο σχεδόν των αρμοδιοτήτων της διοίκησης σε μένα. Γι’ αυτό ο απολογισμός
μου θα καλύψει την περίοδο της Διοικούσας Επιτροπής, από το Νοέμβριο του 1993
έως τον Μάρτιο του 1997, καθώς και τις δύο θητείες της Πρυτανείας μου που
ακολούθησαν, δηλαδή μία περίοδο 10 ετών
.
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κατά το χρονικό αυτό διάστημα, γνώρισε μία μεγάλη
ποσοτική και ποιοτική μεταβολή. Ευθύς εξ’αρχής είχε δηλωθεί ότι ο άμεσος στόχος
ήταν η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου με νέα Τμήματα και Σχολές, η ολοκλήρωση των
Πανεπιστημιακών Μονάδων, η δημιουργία κρίσιμης μάζας δραστηριοτήτων σε κάθε
γεωγραφικό σημείο, έτσι ώστε να αναπτυχθούν δυνάμεις συνοχής και
αυτοσυγκράτησης.
 Συγχρόνως δηλώθηκε και το όραμα του Ιδρύματος, που εγώ προσωπικά, δεν παρέλειψα ποτέ να αναφέρω.
 Πάντα ομιλούσαμε και συνεχίζουμε να ομιλούμε για ένα Πανεπιστήμιο 
 ·        Διεθνώς Ανταγωνιστικό
·        Καινοτόμο
·        Με κέντρα αριστείας και
·        Με ευαισθησία για την κοινωνία μέσα στην οποία αναπτύσσεται

Επίσης, δεν παραλείψαμε να τονίσουμε από την αρχή μέχρι σήμερα, τον ρόλο του
Πανεπιστημίου στην μεταφορά της γνώσης και στη δημιουργία νέας μέσω της έρευνας, στην αναβάθμιση της κοινωνίας γενικότερα και στη διαμόρφωση ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων.
 
Το 1993 το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διέθετε έξι συνολικά, εν λειτουργία, Τμήματα:
Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στη Μυτιλήνη, το
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Χίο, το Τμήμα Μαθηματικών στη Σάμο και τα δύο
Παιδαγωγικά Τμήματα στη Ρόδο.
Από αυτά μόνο το Τμήμα Περιβάλλοντος ήταν αυτοδιοικούμενο, ενώ τα υπόλοιπα
λειτουργούσαν με τα Συμβούλια Σπουδών, που δεν έπαιρναν αποφάσεις από μόνα τους, αλλά εισηγούντo στη Διοικούσα Επιτροπή για όλα τα θέματα που αφορούσαν στη λειτουργία της.
Στη Ρόδο, μάλιστα, τα δύο Τμήματα συνεδρίαζαν μαζί σε ένα Συμβούλιο Σπουδών λόγω και του πολύ μικρού αριθμού μελών ΔΕΠ (3 σε κάθε Τμήμα).
Ο φοιτητικός πληθυσμός τότε ήταν 1842 φοιτητές, εκ των οποίων μερικές μόνο
δεκάδες σε ορισμένα Τμήματα εκτελούσαν έρευνα που οδηγούσε σε διδακτορικό.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής ετέθη άμεσα το θέμα της
ανάπτυξης του Ιδρύματος με νέα Τμήματα.
Τα νέα Τμήματα έπρεπε να είναι καινοτόμα και να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας
ενιαίας επιστημονικής ενότητας, στα πλαίσια της Σχολής που σχεδιάζεται για την
κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα.
Ετέθη επίσης και το ζήτημα της οργάνωσης της Διοικητικής Μηχανής, για να μπορεί
να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις όπως διαφαίνονταν. 
 Η Διοικούσα Επιτροπή όρισε τότε πενταμελή Επιτροπή, η οποία τον Μάϊο του 1994
παρέδωσε την πρώτη μελέτη συνολικής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία ενεκρίθη και υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας.
Της αρχικής εκείνης μελέτης ακολούθησαν και άλλες, που όλες στόχευαν σε ένα
ολοκληρωμένο σχήμα οργάνωσης του Ιδρύματος, έτσι που οι επί μέρους εγκρίσεις της
Πολιτείας, να εντάσσονταν σε έναν ενιαίο σχεδιασμό.
Ως αποτέλεσμα της Πολιτικής αυτής, εκκίνησε άμεσα τη λειτουργία του το Τμήμα της
Γεωγραφίας στη Μυτιλήνη κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 94/95.
Τότε είχαν ακουσθεί αρνητικές φωνές για την ανάπτυξη, ευτυχώς μειοψηφικές. Το
ζήτημα λύθηκε οριστικά με τις πρώτες Πρυτανικές Εκλογές, το 1997 όταν η
Πανεπιστημιακή Κοινότητα ψήφισε την ξεκάθαρη θέση της ανάπτυξης και μας έδωσε
την εντολή να την πραγματοποιήσουμε. Η επανυποβολή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
ανάπτυξης στο Υπουργείο Παιδείας, είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση τεσσάρων
Τμημάτων και τεσσάρων Σχολών.
 
Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στη Χίο και το Τμήμα
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στη Σάμο, άρχισαν τη λειτουργία τους κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 98/99 (το Τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων μετετράπη στη συνέχεια σε Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων). Το Τμήμα Κοινωνιολογίας, και το Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας στη Μυτιλήνη, καθώς και το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών στη Ρόδο, άρχισαν τη λειτουργία τους κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 99/00.
Στη συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια της Διεύρυνσης της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και μετά την υποβολή του πληρέστερου, μέχρι τότε, σχεδίου ανάπτυξης
του Ιδρύματος ενέκρινε τέσσερα επιπλέον Τμήματα.
Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας στη Μυτιλήνη, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης στη Χίο, το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης στη Σάμο και το Τμήμα Μηχανικών Σχεδιασμού Προϊόντων και Συστημάτων στη Σύρο, άρχισαν τη λειτουργία τους κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2000 – 2001.
Τα Τμήματα αυτά ολοκληρώνουν ήδη την οργάνωσή τους και το παρόν Ακαδημαϊκό Έτος έχουμε πτυχιούχους από 12 Τμήματα. Το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος και τα υπόλοιπα τέσσερα Τμήματα  θα παράγουν πτυχιούχους.
Με τα Διατάγματα Ίδρυσης των Νέων Τμημάτων (316/97 και 83/00) ιδρύθηκαν, μετά
από δικές μας εισηγήσεις, Σχολές σε κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα καθώς και 
Προσωρινές Γενικές Συνελεύσεις.
Με τα Διατάγματα αυτά, μεταφέρθηκαν πολλές αρμοδιότητες της Συγκλήτου στα
συλλογικά αυτά όργανα, ενώ ιδρύθηκαν αμέσως τα Συμβούλια Κοσμητείας.
Με την ταχύτητα πλήρωσης των θέσεων ΔΕΠ, σήμερα έχουν ήδη αυτοδιοικηθεί 9
Τμήματα, δύο έχουν προϋποθέσεις αυτοδιοίκησης και τα υπόλοιπα πέντε πλησιάζουν
στην αυτοδιοίκηση. Οι Σχολές είναι αυτοδιοικούμενες, ενώ στη Σάμο εκκρεμούν
απλώς οι εκλογές κοσμήτορα.
 
Η ανάπτυξη μας έφερε την αποκέντρωση, μας έφερε την οργανωτική σύνταξη, τη
συντεταγμένη πορεία, που έχει ανάγκη ένα μεγάλο ίδρυμα.
Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σήμερα αποφασίζουμε αναλογικά πολύ περισσότερα άτομα
απ’ ότι στο παρελθόν. 
 Μετά την πρώτη μεγάλη ανάπτυξη των Προπτυχιακών Σπουδών, η Σύγκλητος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου πήρε τη στρατηγική απόφαση για την προώθηση κατά
προτεραιότητα της ανάπτυξης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση στο Τμήμα Περιβάλλοντος, το ΠΜΣ Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική Τουρισμού στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το ΠΜΣ Ναυτιλία Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο στο ΤΝΕΥ, και το ΠΜΣ Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό στο ΤΕΠΑΕΣ άρχισαν τη λειτουργία τους κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 98/99. Το ΠΜΣ ΜΕ.ΔΙ.ΔΕ. στο ΤΔΕ και το ΠΜΣ Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες στο Τμ. Μαθηματικών άρχισαν να λειτουργούν κατά Ακαδημαϊκό Έτος 2001-2002. Τα ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία στο Τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, το ΠΜΣ Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών στο Τμ. Επιστήμης της Θάλασσας, το ΠΜΣ Γεωγραφία και Σχεδιασμός στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο στο Τμήμα Γεωγραφίας, άρχισαν να λειτουργούν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2001–2002. Το ΠΜΣ Πολιτισμική Πληροφορική στο Τ.Π.Τ.Ε, και το ΠΜΣ Τεχνολογία και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο ΤΜΠΕΣ, άρχισαν να λειτουργούν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2002-2003. Τέλος το ΠΜΣ Γυναίκες και Φύλα:
Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, το ΠΜΣ Γεωργία και Περιβάλλον, και το ΠΜΣ Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική στο Τμήμα Περιβάλλοντος, το ΠΜΣ Σχεδίαση Διαδραστικών Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων στο Τ.ΜΗΧ.Σ.Π.Σ., αρχίζουν τη λειτουργία τους κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2003-2004 (έχουν ήδη πάρει φοιτητές)
 
Το ενδιαφέρον νέων επιστημόνων να έλθουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για
μεταπτυχιακές σπουδές είναι πολύ μεγάλο. Οι αιτήσεις είναι πολλαπλάσιες των
θέσεων που προκηρύσσουμε.
 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει σήμερα 31 Πανεπιστημιακά Τμήματα. Δεκαέξι
Προπτυχιακά και δέκα πέντε Μεταπτυχιακά.
Στους Πίνακες 1 και 2 στο Παράρτημα δίνονται στοιχεία τόσο για τα Προπτυχιακά
όσο και για τα ΠΜΣ.
 Το Σεπτέμβριο του 2003, υπολογίζουμε ότι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές μας θα
ανέρχονται σε 9150
, ενώ οι μεταπτυχιακοί θα υπερβούν τους 1200.
Στα σχήματα 1,2,3 και 4, του Παραρτήματος παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του
αριθμού των φοιτητών.
 Το 1993, τα μέλη ΔΕΠ, δηλαδή οι Λέκτορες, οι Επίκουροι, οι Αναπληρωτές και οι
πρωτοβάθμιοι Καθηγητές, ανήρχοντο μόλις σε 41
. Σήμερα τα εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ
είναι περισσότερα από 200. Ο εν δυνάμει αριθμός των μελών ΔΕΠ, δηλαδή οι
υπηρετούντες, οι εκλεγμένοι και οι υπό εκλογή, ανέρχονται σε 297.
Οι επί συμβάσει Καθηγητές, δηλαδή οι διδάσκοντες βάσει του ΠΔ 407/80, είναι 209.  Στο σχήμα 5 του Παραρτήματος, παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
Το 1993 υπηρετούσαν συνολικά 95 διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κατηγοριών.
Σήμερα υπηρετούν 334. Στο Σχήμα 6 του Παραρτήματος, παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των διοικητικών υπαλλήλων.
 
Το 1993 υπηρετούσαν συνολικά 15 ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ και σήμερα ανέρχονται σε 40, ενώ
ο συνολικός εν δυνάμει αριθμός τους ανέρχεται στους 53.
Η χρονική εξέλιξη των στοιχείων αυτών παρουσιάζεται στα σχήματα 7 και 8 του
Παραρτήματος.
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι Πανεπιστήμιο-Δίκτυο με Πανεπιστημιακές Μονάδες που
απέχουν όσο η Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν λοιπόν λογικό να προσπαθήσει να
ενσωματώσει από την αρχή την δικτυακή ηλεκτρονική τεχνολογία στην οργανωτική
προσπάθειά του.
Το Αιγαίο-net είναι ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας που
αναπτύσσεται ταχύτατα. Π.χ. ο αριθμός πριζών δικτύου μόνον στη Λέσβο το 1999
ήταν 150 και το 2003 είναι 2000. Το μέγεθος διακινούμενων Emails ήσαν 25 GB το
1999 και το 2003 ανέρχεται σε 153 GB.
Στα σχήματα 9 και 10 του Παραρτήματος, παρουσιάζονται στοιχεία του ΑΙΓΑΙΟ –ΝΕΤ.
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
η αύξηση όλων των μεγεθών που ανέφερα, δημιούργησε άμεσες απαιτήσεις για
αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια, γραφεία για καθηγητές, γραφεία για
διοικητικούς, χώρους εργασίας για τους μεταπτυχιακούς, χώρους για τις παράλληλες
δραστηριότητες των φοιτητών. Δημιούργησε άμεσες απαιτήσεις φοιτητικής μέριμνας.
Η αρχική κτιριακή υποδομή που στέγασε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε όμορφα
νεοκλασικά κτίρια, δεν ήταν δυνατό να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες. Από
τις αρχές του 1994 με τη διεκδίκηση και την τελική παραχώρηση από τον ΕΟΤ, του
Ξενία, με την ανάθεση της ανακατασκευής του Κτιρίου Α στη Ρόδο και με τον
προσανατολισμό απόκτησης των παλαιών και μη χρησιμοποιούμενων κτιρίων των
βυρσοδεψείων στα Ταμπάκικα στη Σάμο και τη Χίο, άρχισε να ξεδιπλώνεται μια
προσπάθεια επίλυσης του κτιριακού προβλήματος του Πανεπιστημίου μας. Συγχρόνως,
η Διοίκηση του Ιδρύματος, κάλυπτε βραχυπρόθεσμα τις επιτακτικές άμεσες ανάγκες
με την ενοικίαση κτιρίων.
Σήμερα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στεγάζεται σε 60 κτίρια με συνολικό εμβαδόν
54.443,31 τ.μ. Απ’ αυτά τα 11.832,74 τ.μ. ανήκουν σε μισθωμένα κτίρια. Σ’ αυτά
πρέπει να προσθέσουμε τα 4.613 τ.μ. των φοιτητικών κατοικιών Χίου και ένα αριθμό
κτιρίων (περισσότερα από 20) για στέγαση και για σίτιση των φοιτητών σ’ όλες τις
Πανεπιστημιακές Μονάδες. Σήμερα θα εγκρίνουμε την ανάθεση του έργου κατασκευής
των φοιτητικών κατοικιών στη Σάμο. Οι Φοιτητικές Κατοικίες Σάμου, έχουν έκταση
4.000 τ.μ.
 
Πριν λίγες ημέρες εγκαινιάσαμε τα νέα κτίρια στη Μυτιλήνη, συνολικής έκτασης
15,580 τ.μ., που έχουν ενταχθεί στην υποδομή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην
Πανεπιστημιακή Μονάδα της Μυτιλήνης.
 
Τα κτίρια που εγκαινιάσαμε περιλαμβάνουν το κτίριο του Τμήματος Γεωγραφίας 4845
τ.μ., το κτίριο της Επιστήμης της Θάλασσας 5164 τ.μ., το Κεντρικό κτίριο
Διοίκησης 2888 τ.μ. και η Φοιτητική Λέσχη 1666 τ.μ. Αμφιθέατρα, αίθουσες
διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία και άλλοι χώροι είναι πλέον διαθέσιμοι στην
Πανεπιστημιακή Μονάδα της Μυτιλήνης.
Στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Μυτιλήνης διαθέτουμε οκτώ ιδιόκτητα κτίρια
συνολικής επιφάνειας 19.877,19 τ.μ.
Η επόμενη φάση ανάπτυξης της κτιριακής υποδομής για την Μυτιλήνη, περιλαμβάνει
τις επισκευές και διαρρυθμίσεις του κτιρίου Β «Ξενία», συνολικής επιφάνειας
1.615,75 τ.μ., με εξασφαλισμένο προϋπολογισμό 2.055.000 €. Το έργο αυτό έχει
προκηρυχθεί με ημερομηνία δημοπράτησης 9/7/2003 και με προβλεπόμενη υπογραφή
σύμβασης έως τον 12ο του 2003.
Για την Πανεπιστημιακή Μονάδα της Μυτιλήνης, το Πρυτανικό Συμβούλιο του
Ιδρύματος έχει ήδη εγκρίνει, κατόπιν εισηγήσεως του Τεχνικού Συμβουλίου, τον
κτιριακό προγραμματισμό εγκαταστάσεων στο όμορο οικόπεδο των 25 στρεμμάτων στο Λόφο Πανεπιστημίου.
Στο Νέο Κτιριακό Πρόγραμμα προβλέπονται:
Το κτίριο της Βιβλιοθήκης (6.000 τ.μ.), το μεγάλο αμφιθέατρο (2.000 τ.μ.),
κτίρια για τρία Τμήματα (10.700 τ.μ.), κτίριο Φοιτητικής Λέσχης (1.700 τ.μ.),
και παιδικό σταθμό (350 τ.μ.) , συνολικής επιφάνειας 20.750 τ.μ.
 
Στην ίδια απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου προβλέπεται ότι τα ιδιόκτητα κτίρια
στο κέντρο της πόλης θα χρησιμοποιούνται για τη στέγαση Ινστιτούτων και
εξειδικευμένων εργαστηρίων.
 
Από το 1995, το Πανεπιστήμιό μας είχε αναθέσει προκαταρκτική μελέτη για την
ανάπτυξή του στα Ταμπάκικα Χίου και Καρλοβασίου στη Σάμο.
 
Πριν δύο μήνες το Πανεπιστήμιο αγόρασε, μετά από μακροχρόνιες διαδικασίες, στην περιοχή Ταμπάκικων Χίου το διατηρητέο βιομηχανικό κτίριο Ζαφειράκη 4500 τ.μ., με
οικόπεδο περίπου 7 στρεμμάτων. Στην ίδια περιοχή, τα Ταμπάκικα Χίου, έγινε πριν
τρεις ημέρες δωρεά νέου οικοπέδου 12 στρεμμάτων. Για το κτίριο Ζαφειράκη έχουν
ληφθεί όλες οι αποφάσεις για την άμεση επισκευή του και τη στέγαση του ΤΜΟΔ. Ένα
πολύ μοντέρνο τμήμα Μηχανικών θα στεγάζεται σε κτίριο που συμβολίζει την
εμπορική και βιομηχανική παράδοση των Χιωτών.
 Στην περιοχή αυτή σχεδιάζεται η αποκατάσταση παλαιών κτιρίων και η κατασκευή
νέων συνολικής επιφάνειας 25.300 τ.μ. Ένας σχεδιασμός που λύνει ικανοποιητικά
και οριστικά το πρόβλημα στέγασης και Ακαδημαϊκών αναγκών στην Πανεπιστημιακή
Μονάδα Χίου.
Ο σχεδιασμός αυτός προβλέπει κτίριο 4.500 τ.μ. για το ΤΜΟΔ, κτίριο 4.500 τ.μ.
για το ΤΔΕ, κτίριο 4300 τ.μ. για το ΤΝΕΥ, κτίριο Δ.Υ. 1.500 τ.μ., κεντρικό
αμφιθέατρο 2.000 τ.μ., βιβλιοθήκη 3.000 τ.μ., φοιτητική λέσχη 4.000 τ.μ. και
Ινστιτούτο 1.500 τ.μ.
Στο Νέο Κτιριακό Προγραμματισμό σχεδιάζονται 20.800 τ.μ. συνολικά.
Τον προηγούμενο Ιούνιο εγκαινιάσαμε ένα Πανέμορφο αμφιθέατρο στη Χίο, που
κατασκευάσθηκε στο διαθέσιμο οικόπεδο του Μιχάλειου.
Τα ιδιόκτητα εν χρήσει κτίρια στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Χίου, είναι πέντε
συνολικής επιφάνειας 6.337,65 τμ.
Η Πανεπιστημιακή Μονάδα εκεί με τα τρία Τμήματα και τα τρία Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει σήμερα το μεγαλύτερο κτιριακό πρόβλημα.
 
Πιο νότια, στη Σάμο, το Πανεπιστήμιό μας διαθέτει επτά Ιδιόκτητα Κτίρια
συνολικής Επιφάνειας 4.430 τ.μ. Πολλές από τις ανάγκες του εξυπηρετούντο με
ενοικιασμένα κτίρια και με τη χρήση Σχολείων. Στο Καρλόβασι έχουμε ήδη αποκτήσει
την ιδιοκτησία των Ταμπάκικων, που αποτελούν έναν ενιαίο βιομηχανικό χώρο 25
στρεμμάτων με περίπου 20 βιομηχανικά κτίρια. Η απόκτηση των Ταμπάκικων έγινε με
απαλλοτρίωση που πραγματοποιήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το ζητούμενο στη Σάμο είναι η ανακατασκευή κατ’ αρχήν μερικών από τα όμορφα
πέτρινα κτίρια και η τελική ανάπτυξη όλου του χώρου. Η λειτουργία του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Σάμου στα Ταμπάκικα, θα συνδυάζει την πιο μοντέρνα τεχνολογία με τη
βιομηχανική παράδοση του νησιού.
Ο χώρος είναι ικανός για να στεγάζει το σύνολον της Πανεπιστημιακής Μονάδας.
Σήμερα αποφασίζουμε την ανάθεση κατασκευής στη Σάμο των φοιτητικών κατοικιών
4000 τ.μ., με εξασφαλισμένη από την Περιφέρεια τη χρηματοδότηση. Η υπογραφή της
σύμβασης αναμένεται να γίνει μέχρι τον Σεπτέμβριο 2003.
 
Ακόμη νοτιότερα, εδώ στη Ρόδο, το Πανεπιστήμιό μας διαθέτει πέντε ιδιόκτητα
κτίρια συνολικής έκτασης 9.089 τ.μ. Εδώ οι αρχικές παραχωρήσεις και
ανακατασκευές των τεσσάρων κτιρίων στη Cazerma Regina έχουν τοποθετήσει το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην καρδιά της πόλης. Η πρόσφατη αποπεράτωση του κτιρίου Α μας έδωσε μια ανάσα, παρόλο που οι ανάγκες για νέους χώρους συνεχίζουν να
υπάρχουν. Συγχρόνως η αποκατάσταση του κτιρίου Α είναι μια συμβολή στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής παράδοσης της Ρόδου. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου να υιοθετήσει την πρότασή μας για χαρακτηρισμό όλου του οικοδομικού τριγώνου της Cazerma ως χώρου Πανεπιστημιακής Χρήσης μας χαροποίησε ιδιαίτερα.
 
Τέλος στη Σύρο, μας έχει ως γνωστό παραχωρηθεί το Κεντρικό Γυμνάσιο για 25
χρόνια, ενώ εντείνονται οι προσπάθειες για την απόκτηση μέρους του Στρατοπέδου
που εγκαταλείπει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Τον περασμένο Ιούνιο, το Υπουργικό Συμβούλιο απεφάσισε την επέκταση του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο και την Κω.
Στην προ-προηγούμενη Σύγκλητο εξειδικεύσαμε τις αποφάσεις μας για την ίδρυση
Πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων και ορίσαμε ότι στη Λήμνο θα ιδρυθεί Τμήμα
Μηχανικών Αγροκαλλιεργειών και Βιοσυστημάτων στα πλαίσια της εκεί σχεδιαζόμενης
Σχολής Γεωργικών Επιστημών και Τεχνολογίας, και στην Κω Τμήμα Ιατρικής
Πληροφορικής και Τεχνολογίας στα πλαίσια της εκεί σχεδιαζόμενης Σχολής Επιστημών
της Υγείας.
Οι υποβληθείσες μελέτες από το Πανεπιστήμιό μας στο Υπουργείο Παιδείας, έχουν
ήδη εγκριθεί και έχει προγραμματισθεί η σχετική απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου. Τα Τμήματα αυτά θα λειτουργήσουν μετά την ολοκλήρωση της παρούσας φάσης ανάπτυξης, δηλαδή την παραγωγή πτυχιούχων απ’όλα τα Τμήματα.
Και οι δύο τοπικές κοινωνίες έχουν προχωρήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις
νεοκλασσικών και άλλων κτιρίων για να βοηθήσουν την αρχική εγκατάσταση με την
απαιτούμενη υποδομή.
 
Στο Ανατολικό Αιγαίο αναπτύσσεται  ένα Πανεπιστήμιο αντάξιο της παράδοσης του
χώρου.  
Το Ίδρυμά μας έχει απόλυτο σεβασμό στον πολιτισμό του Αιγαίου, στην κλίμακά του,
στην κληρονομιά του.
Έχουμε ήδη αποκαταστήσει πολλά παλαιά αξιόλογα κτίρια, σχεδιάζουμε να
αποκαταστήσουμε περισσότερα, και όταν σχεδιάζουμε από την αρχή είμαστε πολύ
προσεκτικοί, ακόμη και όταν τα κτίρια έχουν κατασκευαστεί με τη μέθοδο της
βαριάς κατασκευής, όπως εκείνα που εγκαινιάσαμε στη Μυτιλήνη.
Όλα στο Αιγαίο θέλουμε να είναι του Αιγαίου.
 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 όλη αυτή η προσπάθεια ανάπτυξης της υποδομής του Πανεπιστημίου όπως επίσης και
της ανάπτυξης της Ακαδημαϊκής και Διοικητικής μηχανής ήταν δυνατό να
πραγματοποιηθεί γιατί ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων συνεργάσθηκαν με συνέπεια και αφοσίωση μαζί μας. Οι δύο Αντιπρυτάνεις μου, ο κ. Κάτσικας που έχει ήδη εκλεγεί Πρύτανης και η κα Καΐλα, ο κ. Σοφούλης, πρώτος Πρόεδρος της Δ.Ε. του
Πανεπιστημίου μας, οι Κοσμήτορες, οι Πρόεδροι, ένας μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ
μαζί με πολλούς διοικητικούς, την συντριπτική πλειοψηφία τους, απετέλεσαν και
αποτελούν την dream-team του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Επιτρέψτε μου να μην αναφέρω ονόματα, διότι η ενδεικτική αναφορά ονομάτων στη
Μυτιλήνη, προκάλεσε αναίτια προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά εγώ τους ευχαριστώ όλους
και έχω αποθησαυρίσει την προσφορά τους και σε πολλές περιπτώσεις τη φιλία τους.


Πέρα από την ποσοτική ανάπτυξη, οι προσπάθειές μας στόχευαν σταθερά στη
δημιουργία ενός ποιοτικού Πανεπιστημίου όπως απαιτούν οι καιροί μας.
Η ποιότητα ενός Πανεπιστημίου κρίνεται πέρα από τις υποδομές του, από την
ποιότητα των διδασκόντων από τη διδασκαλία και την έρευνα, από τις διοικητικές
του υπηρεσίες, από τις εσωτερικές σχέσεις των μελών της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας, από τις προτεραιότητές του.
 
Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε την ευκαιρία εκλογής
πολλών νέων μελών ΔΕΠ. Την ευκαιρία αυτή την είδαμε ως πρόκληση για τη στελέχωσή μας με σημαντικούς επιστήμονες. Σήμερα παρουσιάζουμε την δεύτερη έκδοση ενός τόμου όπου αναφέρονται τα Ακαδημαϊκά και ερευνητικά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα του Ακαδημαϊκού μας προσωπικού. Είναι εύκολο κανείς να διαπιστώσει ότι στο Ανατολικό Αιγαίο αθροίζονται πλέον πολλοί σημαντικοί επιστήμονες.
Η ποιότητα βέβαια έχει να κάνει και με τα προγράμματα σπουδών για τα οποία
αναλώνουμε πολλές προσπάθειες. Στόχος μας είναι τα νέα Προγράμματα Σπουδών να
είναι συγκλίνοντα και όχι αποκλίνοντα.
Σ’ όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, παλαιών και νέων Τμημάτων, γίνεται μια
εκτεταμένη συζήτηση για τα Προγράμματα Σπουδών. Ιδιαίτερα στα καινοτόμα Τμήματα όπου πολλές φορές, υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Έχουμε υιοθετήσει τη δυναμική εξέλιξη των Προγραμμάτων Σπουδών και έχουμε ενθαρρύνει τους φοιτητές να παίζουν ενεργό ρόλο. Σε ορισμένα Τμήματα αυτό έγινε με εξαιρετική επιτυχία.
 
Η Σύγκλητός μας έχει, πριν δύο περίπου χρόνια, εγκρίνει και προωθήσει προς το
Υπουργείο Παιδείας προς έγκριση τον Οργανισμό της Διοικητικής του Μηχανής. Έχει
μελετήσει και εγκρίνει έναν οργανισμό κατάλληλο για την ιδιαίτερη οργανωτική
φυσιογνωμία του Ιδρύματός μας. Λόγω της καθυστέρησης, της έγκρισής του από το
Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, και ένεκα
των επιτακτικών αναγκών για συντεταγμένη λειτουργία της διοίκησης, το Πρυτανικό
Συμβούλιο έχει προχωρήσει στην ανάθεση καθηκόντων για όλες τις προβλεπόμενες
λειτουργίες.
 Πολλές φορές στο παρελθόν ανέφερα, ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το
Πανεπιστήμιο των φοιτητών. Ο φοιτητής είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας.
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τα Πανεπιστήμια υπάρχουν για τους φοιτητές, τους προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς. Ο φοιτητής για μας ήταν και είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντός
μας.
Από το 1997 αρχίσαμε τη διοργάνωση της πολιτιστικής εβδομάδας. Μιας διοργάνωσης που είναι πλέον θεσμός και πραγματοποιείται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία. Από
τη Σάμο, στη Χίο, στη Ρόδο και στη Λέσβο και πάλι απ’την αρχή μαζεύονται οι
φοιτητές μας κάθε χρόνο, για να παίξουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, θέατρο, μουσική, να
χορέψουν και να συζητήσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, έγιναν με προτροπή δική μας και σε μερικές περιπτώσεις
αποτελούν το κέντρο ενδιαφέροντος των φοιτητών.
Τα εστιατόρια που ξεκίνησαν από τη Μυτιλήνη σε συνεργασία με τους φοιτητικούς
συλλόγους του Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, επεκτάθηκαν τελικά σ’όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες.
 
Η ενοικίαση ξενοδοχείων στις τρεις Πανεπιστημιακές Μονάδες και η λειτουργία των
Φοιτητικών Κατοικιών βοηθούν στη μείωση του στεγαστικού προβλήματος που πράγματι υπάρχει στο Ανατολικό Αιγαίο.
Οι επιχορηγήσεις των φοιτητικών συλλόγων στο ίδρυμά μας ξεχωρίζουν Πανελλήνια. Η συμμετοχή των φοιτητών μας στα συλλογικά όργανα και η δυνατότητα παρέμβασης που τους δίνεται είναι επίσης ένα δείγμα ότι εμείς είμαστε ένα άλλο Πανεπιστήμιο.
 
Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου είχε συνεχή παρουσία στη Σύνοδο των
Πρυτάνεων. Διοργανώσαμε δύο Συνόδους. Στη Σάμο το 1998 και στη Σύρο το 2002. Επί Προεδρίας του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έγινε επί τέλους δυνατό να
συμφωνήσουν όλοι οι Πρυτάνεις σε κοινές θέσεις για την εξέλιξη της ανώτατης
εκπαίδευσης στη χώρα μας και να υποβάλουν υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό της
χώρας κατά τη συνάντηση που είχαν μαζί του στις 5 Μαρτίου 2003. Η ανώτατη
εκπαίδευση της χώρας πρέπει να πάρει καλύτερη θέση στις προτεραιότητες των
πολιτικών κομμάτων και της Κυβέρνησης. Απαιτείται νέο νομικό πλαίσιο όπου θα
καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων, το έργο που
αναλαμβάνουν καθώς και οι μηχανισμοί ελέγχου.
Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει ότι
πρέπει να σταματήσει η φοιτητική μετανάστευση. Αντίθετα η χώρα μας, έχει όλες
τις προϋποθέσεις να γίνει Πανεπιστημιακό Κέντρο της ευρύτερης γεωγραφικής
περιοχής.
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Τα δέκα αυτά χρόνια έδωσα όλες τις δυνάμεις μου, βιολογικές, διανοητικές,
ψυχικές για την επίτευξη των στόχων που από την αρχή είχαν τεθεί. Δεν υπήρξε
ούτε μία στιγμή που να είπα «άστο δεν πειράζει, δεν γίνεται αλλιώς γιατί έτσι
έχουν τα πράγματα». Αγωνίσθηκα μέρα με τη μέρα στα όρια της αντοχής μου και πέρα από αυτήν. Πρέπει όμως αμέσως να συμπληρώσω ότι στην προσπάθεια αυτή με βοήθησε το σύνολον της Πανεπιστημιακής Κοινότητας όπως ήδη ανέφερα και τους ευχαριστώ.
Για εκείνους που δεν συντάχθηκαν μαζί μου, θα ήθελα να πω ότι το φταίξιμο είναι
μάλλον δικό μου, γιατί δεν κατάφερα να τους πείσω.
Όλοι γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος και επομένως ούτε οι κοινωνίες
που συγκροτεί, ούτε τα έργα του γενικώς είναι τέλεια. Το συγκλονιστικό όμως
είναι ότι έχει συνείδηση των αδυναμιών του, και συγχρόνως ακόμη πιο
συγκλονιστικό ότι έχει συνείδηση των δυνατοτήτων βελτίωσης τόσο του ιδίου όσο
και της κοινωνίας του. Αυτή η συνείδηση είναι που κινητοποιεί τους ανθρώπους,
τους κάνει να ερευνούν την αλήθεια, να προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα, να τα βελτιώνουν.
Δεν είναι σωστό να απαιτούμε από τους άλλους να μας έχουν οργανώσει την τέλεια
κοινωνία, το τέλειο Πανεπιστήμιο και εμείς να ερχόμαστε ως επισκέπτες, ως
χρήστες της τέλειας κατασκευής και οργάνωσης. Εκείνο που είναι σωστό και έχουμε
υποχρέωση να πράττουμε είναι να συμμετέχουμε στον αέναο αγώνα βελτίωσης των
πραγμάτων.
Σκεφθείτε να μην είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια, γιατί το ένα δεν ήταν όπως το
θέλαμε και το άλλο δεν ήταν όπως ουτοπικά μας περιέγραψαν ότι όφειλε να είναι.
Το πλατώ του παραδείσου εάν υπάρχει μπορεί να κατακτηθεί μέσα από τον αγώνα της
δημιουργίας και της συνεχούς βελτίωσης. Σίγουρα δεν υπάρχει ως κατάσταση που
κάποιοι υπόχρεοι την ετοίμασαν για μας και εμείς με τη σειρά μας ως
προσκεκλημένοι επισκέπτες εισερχόμεθα. Η άποψη αυτή, εάν δεν χαρακτηρισθεί ως
ανώριμη πρέπει να χαρακτηρισθεί ως πολύ επικίνδυνη προπαγάνδα και δυστυχώς
έχουμε πολλά ιστορικά παραδείγματα, όπου η παραμυθία αυτή στοίχισε πολύ στους
ανθρώπους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, υποχρέωσή μας είναι ο αγώνας για την πρόοδο.
Και ο αγώνας αυτός θα πρέπει να διέπεται από τις πανανθρώπινες αξίες της
αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης –κοινωνικής και οικονομικής- , της ειρήνης, της
ελευθερίας, του σεβασμού των άλλων ανθρώπων, αλλά και όλων των εμβίων όντων του πλανήτη.
Στον αγώνα μας αυτό πρέπει να ρωτάμε συνεχώς τον εαυτόν μας : «εμείς τι κάνουμε
για αυτά;» και όχι τι κάνουν οι άλλοι για μας.
«Εμείς τι κάνουμε για τους πολλούς;» και όχι τι κάνουν οι πολλοί για μας.
Στους αναπτυξιοσκεπτικιστές πέρα από αυτές τις σκέψεις, που τους καλώ να
προσέξουν ιδιαίτερα υπό το φως της έμπειρης γνώσης, τους καλώ επίσης να
διερωτηθούν τι έχουν να πουν στους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς,
που δεν θα ήσαν σήμερα μαζί μας εάν είχαμε μείνει στάσιμοι. Τι έχουν να πουν
στους πολλούς και καλούς νέους καθηγητές, που δεν θα είχαν την ευκαιρία να
εκλεγούν, στους νέους διοικητικούς που δεν θα είχαν την ευκαιρία να διορισθούν.
Τι έχουν να πουν για τη νέα επιστημονική ποιότητα, που είναι πραγματικότητα στο
Ίδρυμά μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
Τα πράγματα πρέπει να προχωράνε. Η πρόοδος, η ανάπτυξη, η βελτίωση είναι
διαρκείς διαδικασίες. Αυτή είναι η έννοια της αειφορίας.
Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι είμαι σίγουρος πως το Ίδρυμά μας υπό την
καθοδήγηση της νέας Διοίκησής του θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο.
Θέλω επίσης να πω στον Σωκράτη, εάν κάποια στιγμή, όταν ανέφερα το έργο μου, το
οποίο έτσι κι αλλιώς πραγματοποίησα μαζί με τους Αντιπρυτάνεις μου και τους
άλλους συνεργάτες, σκέφθηκε πως ο Θεμιστοκλής έκανε τόσα πολλά, που δεν άφησε
και πολλά περιθώρια για τον Σωκράτη, έχω να του θυμίσω ότι η πρόοδος δεν έχει
όρια. Έτσι κι αλλιώς πολλά είναι ατελείωτα και χρειάζεται σκληρή δουλειά.
Σωκράτη, το μέλλον είναι άγραφτο.
Γραμμένες είναι οι αξίες μας που καθορίζουν τις δυναμικές μας, που καθορίζουν
την κίνησή μας. Είμαι σίγουρος και σου εύχομαι ολόκαρδα αυτό το άγραφο μέλλον να
το γράψεις, μαζί με τους συνεργάτες σου, με την καλή γραφή που ήδη έχεις δείξει
ότι γνωρίζεις.
 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


ΠΙΝΑΚΑΣ 1. NEA TMHMATA
 
      ΤΜΗΜΑΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
      ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣΦΕΚ: 166/16.06.891994-1995
      ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΦΕΚ: 223/04.11.971998-1999
      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΦΕΚ: 223/04.11.971998-1999
      ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣΦΕΚ: 166/16.06.891999-2000
      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣΦΕΚ: 223/04.11.971999-2000
      ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΦΕΚ: 223/04.11.971999-2000
      ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΦΕΚ: 72/10.03.20002000-2001
      ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΦΕΚ: 72/10.03.20002000-2001
      ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΦΕΚ: 72/10.03.20002000-2001
      ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣΦΕΚ: 72/10.03.20002000-2001


ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Πανεπιστήμιου Αιγαίου
 
      ΤμήμαΈδραΤίτλος Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΣπουδώνΈναρξη Λειτουργίας
      ΠΜΣΦΕΚΗμερ. ΦΕΚΈτη λειτουργίας, που προβλέπονται
      Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & ΙστορίαςΜυτιλήνη«Κοινωνική & Ιστορική
      Ανθρωπολογία»2001-200244/ 22.01.200222.01.200210 (έως το ακ.ετ.
      2010-2011)
      «Γυναίκες & Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις»2003-2004Σε
      αναμονή 
      (μέχρι το 2012-13)
      Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΧίος«Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων –
      ΜΕ.ΔΙ.ΔΕ»2001-20021777/31.12.0131.12.0120
      «Σχεδιασμός, Διοίκηση & Πολιτική του
      Τουρισμού»1998-19991212/26.11.9826.11.9812
      ΜαθηματικώνΣάμος«Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες & στις
      Σύγχρονες Τεχνολογίες»2001-20021777/31.12.0131.12.0110 (έως το ακ.ετ.
      2010-2011)
      ΓεωγραφίαςΜυτιλήνη«Γεωγραφία & Σχεδιασμός στην Ευρώπη και στη
      Μεσόγειο»2001-200253/24.01.200224.01.200210 (έως το ακ.ετ.
      2010-2011)
      Επιστήμης της ΘάλασσαςΜυτιλήνη«Διαχείριση των Παράκτιων
      Περιοχών»2001-2002379/28.03.0228.03.0210 (έως το ακ.ετ.
      2010-2011)
      ΠεριβάλλοντοςΜυτιλήνη«Περιβαλλοντική Πολιτική &
      Διαχείριση»1998-19991006/25.09.9825.09.9812
      «Γεωργία & Περιβάλλον»2003-2004Σε αναμονή Έως το
      2011-12
      «Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική» 2003-2004Σε αναμονή 2022-2023
      Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & ΣυστημάτωνΣύρος«Σχεδίαση Διαδραστικών &
      Βιομηχανικών Προϊόντων & Συστημάτων»2003-2004Σε αναμονή Έως το
      2012- 13
      Τ.Ν.Ε.Υ.Χίος«Ναυτιλία, Μεταφορές & Διεθνές
      Εμπόριο»1998-19991085/16.10.9816.10.9820
      Τ.Π.Τ.Ε.Μυτιλήνη«Πολιτισμική Πληροφορική»2002-2003Σε αναμονή 10 χρόνια
      Μ.Π.Ε.ΣΣάμος«Τεχνολογία & Διοίκηση Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών
      Συστημάτων»2002-2003Σε αναμονή Έως το
      2013-14
      ΤΕΠΑΕΣΡόδος«Παιδικό βιβλίο & Παιδαγωγικό
      Υλικό»1998-1999849/12.08.9812.08.9810 με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 10
      χρόνια.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΜουσικές επιλογές: Αλκίνοος Ιωαννίδης, “Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή”
Επόμενο άρθροΜέτρα κατά της Ανεργίας από την Κυβέρνηση