Αρχική Νέα Τοπικά Διαγωνισμός για προσλήψεις λιμενοφυλάκων

Διαγωνισμός για προσλήψεις λιμενοφυλάκων

10

 To Yπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα 670 δοκίμων λιμενοφυλάκων (ανδρών – γυναικών). Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προκήρυξη.


Στην προκήρυξη που κυκλοφορεί αναφέρονται η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.


Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως (όχι ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο) μέχρι και την 08 – 9 – 2008:


α) Στα πλησιέστερα στον τόπο διαμονής του υποψηφίου κεντρικά λιμεναρχεία (πλην Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά) ή λιμεναρχεία ή υπολιμεναρχεία της χώρας ή


β) Στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς).


Η προκήρυξη είναι καταχωρημένη στο Διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.yen.gr
 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2008