Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ευρωβουλή- ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για τη βιωσιμότητα των προνοιακών δομών των δήμων

Ευρωβουλή- ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για τη βιωσιμότητα των προνοιακών δομών των δήμων

10

 Η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή τη λήψη της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Κοινωνικής Απασχόλησης -υπ’ αριθμόν 46855/1622 για τη λειτουργία των προνοιακών δομών και τις ανακοινώσεις σχετικά με τη συνέχιση της χρηματοδότησή τους. 
Η κ. Τζαμπάζη ζητά από την Επιτροπή να την ενημερώσει για την πρόοδο της εφαρμογής της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης στη χώρα και τη συμβατότητα του τρόπου με τον οποίο οι ελληνικές αρχές θα συνεχίσουν να υλοποιούν την κάθε προνοιακή δομή χωριστά με άλλους τομείς πολιτικής που έχουν σχέση με την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Επίσης ζητά ενημέρωση για το εάν υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της κοινοτικής χρηματοδότησης έως το 2013, για το εάν υπάρχει σχετικό αίτημα εκ μέρους των ελληνικών αρχών, όπως και για τα μέσα με τα οποία η Επιτροπή θα διαφυλάξει τη βιωσιμότητα των λειτουργουσών δομών κοινωνικής πρόνοιας, ώστε να βελτιώσει το εθνικό ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
«Σύμφωνα με τη νέα κοινωνική ατζέντα, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας στα κράτη μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν στην περαιτέρω εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που αφενός καλύπτει τους ευρωπαϊκούς στόχους της αλληλεγγύης και της ευημερίας και αφετέρου εξασφαλίζει θετική αλληλεπίδραση μεταξύ της οικονομικής πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση.
Με την υποστήριξη των Β’ & Γ’ Κ.Π.Σ. στην Ελλάδα λειτουργούν, προνοιακές δομές –όπως Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ΑμεΑ, Σταθμοί ολοήμερης φροντίδας για παιδιά με αναπηρία, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και τα Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι»-, που ενισχύουν την κοινωνική προστασία, υποστηρίζουν την ανάπτυξη κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για τη διασφάλιση υψηλής και διαρκούς απασχόλησης και συμβάλλουν στην καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.
Ωστόσο, δεδομένου ότι η σχετική κοινοτική χρηματοδότηση λήγει στις 31 Αυγούστου 2008 και υπάρχει ο κίνδυνος οι παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας να συρρικνωθούν δραστικά και εν τέλει μέρος των εν λόγω δομών να σταματήσουν τη λειτουργία τους, ερωτάται η Επιτροπή:
* Είναι ενήμερη τόσο για τις συγκεκριμένες εξελίξεις που άπτονται της εφαρμογής της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης, όσο και για τον τρόπο (επιλέξιμες δράσεις, χρηματοδότηση, κριτήρια και διαδικασία επιλογής ωφελουμένων, ανάδοχοι, ανάθεση) με τον οποίο οι ελληνικές αρχές θα συνεχίσουν να υλοποιούν την κάθε προνοιακή δομή χωριστά από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους;
* Υπάρχει δυνατότητα συνέχισης της κοινοτικής χρηματοδότησης των προνοιακών αυτών δομών για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013;
* Υπάρχει αίτημα των ελληνικών αρχών για ένταξη της λειτουργίας των προνοιακών δομών στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ή/και στα Επιχειρησιακά Tομεακά Προγράμματα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» και «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»; Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος των κοινοτικών πόρων που θα διατεθούν για κάθε είδους προνοιακής δομής, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων;
* Με ποιους μηχανισμούς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαφυλάξει τη βιωσιμότητα των λειτουργουσών  δομών κοινωνικής πρόνοιας, ώστε να προωθήσει την ποιότητα στην κοινωνική πολιτική, στην απασχόληση και  τις εργασιακές σχέσεις και να βελτιώσει το εθνικό ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο;»