Αρχική Νέα Τοπικά Αγωνιστική Πρωτοβουλία: για τη διενέργεια διαχειριστικού –οικονομικού ελέγχου στο Δήμο Ομηρούπολης

Αγωνιστική Πρωτοβουλία: για τη διενέργεια διαχειριστικού –οικονομικού ελέγχου στο Δήμο Ομηρούπολης

18

 Σχετ: Η με αρ. πρ. ΕΜΠ.14241/1354-Α/8-4-2008 απόφαση  της Δ/νσης Επιθεώρησης  Δ.Δ., Ν.Π. & ΔΕΚΟ.Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας με το οποίο ορίζατε άμεσα και το συντομότερο δυνατό  τη Διενέργεια διαχειριστικού –οικονομικού  ελέγχου στο Δήμο Ομηρούπολης  Ν.Χίου, από οικονομικό επιθεωρητή  αναφορικά με το έλλειμμα της διαχείρισης αυτού , ποσού 447.005, 82 € έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής :


* Έχουν περάσει  πέντε μήνες  από την  αποστολή της παραπάνω διαταγής προς την οικονομική Επιθεώρηση Β. Αιγαίου
* Λύση  στο πρόβλημα του ελλείμματος και στα πολλαπλά προβλήματα που έχει δημιουργήσει  στο Δήμο μας δεν έχει βρεθεί και τίποτα  δεν φαίνεται να κινείται  προς αυτή την κατεύθυνση.
* Η Δημοτική Αρχή , ως φαίνεται , δεν μπορεί ή δεν θέλει  να επισπεύσει μια λύση για διαφάνεια και εν πάσει περιπτώσει για να δοθεί μια απάντηση «που πήγαν τα χρήματα» 
* Εκ μέρους της υπηρεσίας παρατηρούμε μια ανεξήγητη κωλυσιεργία.


Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε  άμεσα τις ενέργειες που έχετε κάνει και τι προτίθεστε να κάνετε στο μέλλον.


Με τιμή
Για την Αγωνιστική Πρωτοβουλία Δημοτών Δ. Ομηρούπολης
                  ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ                          ΚΛΑΙΡΗ ΚΩΣΤΑΛΑ


 


Δημοτικοί Σύμβουλοι