Αρχική Νέα Τοπικά Καθαρισμός ρείθρων από τον ΕΥΟΔΟ

Καθαρισμός ρείθρων από τον ΕΥΟΔΟ

64

Χίος 29/09/2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


       Το Ν.Π.Δ.Δ. « Ο.Ε.Υ.Ο.Δ.Ο.Σ.» στην προσπάθεια του να προσφέρει ένα καλύτερο και ασφαλές οδικό δίκτυο έχει ξεκινήσει με πρόγραμμα τον καθαρισμό των ρείθρων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας του.
       Παρατηρείται όμως το φαινόμενο πάνω στα τσιμεντένια ρείθρα των δρόμων αλλά και μέσα στα τεχνικά έργα όμβριων υδάτων τα οποία δυστυχώς δεν έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις καθαριστεί ακόμα και για δεκαετίες να βρίσκονται παράνομα τοποθετημένοι σωλήνες άρδευσης  και ύδρευσης Δήμων αλλά και ιδιωτών μεγάλων διατομών αλλά και εκατοντάδες ιδιωτικές παροχές ύδρευσης .
       Το γεγονός αυτό σε περίπτωση μεγάλης νεροποντής  εμποδίζει την ομαλή ροή των όμβριων υδάτων με αποτέλεσμα το φράξιμο των τεχνικών έργων και την υπερχείλιση των όμβριων στα ρείθρα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στο οδόστρωμα.
Σημειώστε ότι εκτός από την σωστή διαχείριση των όμβριων υδάτων ο καθαρισμός των ρείθρων είναι επίσης αναγκαίος και για την ορατότητα κυκλοφορίας.
       Αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού με τεχνικά μέσα πολλοί σωλήνες να καταστρέφονται και να αναγκάζεται ο Οργανισμός μας σε αντικατάσταση τους έχοντας δαπανήσει από την αρχή του χρόνου για τέτοιες επισκευές, το διόλου ευκαταφρόνητο ποσόν των 2.5Ο0€, χωρίς όμως να υποχρεούται σε τέτοια δαπάνη, αφού στα ρείθρα της Νομ. Αυτοδιοίκησης απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε αντικειμένου.
       Κατόπιν των πιο πάνω και εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του  Ν.2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» δίνεται προθεσμία σε Δήμους μέχρι τις 30/4/2009 και σε  ιδιώτες μέχρι την 31/12/2008, να αποξηλώσουν τους παράνομα τοποθετημένους σωλήνες  και να τους επανατοποθετήσουν νόμιμα κάτω από την γη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Μετά από αυτή την ημερομηνία οι σωλήνες θα αποξηλώνονται χωρίς άλλη ειδοποίηση.
       Παρακαλούνται οι Δήμοι να εντοπίσουν τους σωλήνες τους και να φροντίσουν στο επόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα 2009 να προβλέψουν δαπάνη ούτως ώστε να τις  αντικαταστήσουν με υπόγειες σωλήνες καθώς και να μας ενημερώσουν γραπτώς για την θέση και το μήκος αυτών όπου βρίσκονται στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί γραπτή απάντηση θα θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν Δημοτικές παροχές οπότε και θα αποξηλώνονται.


     
     
Για το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. 
    «Ο.Ε.Υ.Ο.Δ.Ο.Σ.»


ΜΙΣΕΤΖΗΣ Ν.ΓΙΑΝΝΗΣ