Αρχική Νέα Τοπικά Ολοκληρώθηκε το Έργο «Μικρό ανασχετικό φράγμα στα Κουρούνια»

Ολοκληρώθηκε το Έργο «Μικρό ανασχετικό φράγμα στα Κουρούνια»

32


 

Το Έργο «Μικρό ανασχετικό φράγμα στα Κουρούνια» ολοκληρώθηκε και είναι έτοιμο να δεχθεί νερό. Το Έργο, που κατασκευάστηκε από τη Ν.Α. Χίου, είχε προϋπολογισμό 480.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από πόρους της Ν.Α. Χίου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η χωρητικότητα του φράγματος είναι 16.500 κυβικά μέτρα. Το φράγμα στα Κουρούνια εντάσσεται στο συνολικό Νομαρχιακό Σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του αρδευτικού- υδρευτικού προβλήματος του νομού μας και στοχεύει στην υδροδότηση της περιοχής και ειδικότερα στην άρδευση των αμπελώνων.


Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου