Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Εδραίωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης – Άξονας προτεραιότητα του ΕΣΠΑ.

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Εδραίωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης – Άξονας προτεραιότητα του ΕΣΠΑ.

32

 Εδραίωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης – Άξονας προτεραιότητα του ΕΣΠΑ.
Απάντηση στην ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.


“Στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ, 2007-2013), το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη των Ανθρώπινων Πόρων» περιλαμβάνει άξονα προτεραιότητας με τίτλο «Εδραίωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, φροντίδα πρώτου βαθμού και δημόσια υγεία» με προϋπολογισμό 396 εκατ. ευρώ. Κάθε νέα δομή ψυχικής υγείας που δημιουργείται στο πλαίσιο της εδραίωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, μπορεί να λάβει συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για περίοδο 18 έως 24 μηνών, ενώ το κράτος μέλος (Ελλάδα) θα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δομών”, απάντησε ο Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και τις Ίσες Ευκαίριες, κος Vl. Spidla σε ερώτηση της ευρωβουλευτού της ΝΔ, Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (Ε-5263/08).


Σχολιάζοντας προηγούμενη απάντησή του σε γραπτή ερώτηση (Ε-4408/08), o Επίτροπος, ανέφερε σαφώς: “Η Ευρ. Επιτροπή ευρίσκεται τακτικά σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ελληνικού Υπουργείου Υγείας με σκοπό τη χρηματοδότηση και τη βιωσιμότητα των δομών ψυχικής υγείας που συστάθηκαν στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.”


Αδικαιολόγητη ανησυχία δημιουργήθηκε με την παραποιημένη δημοσίευση της προηγούμενης απάντησης του αρμοδίου Επιτρόπου (Ε-4408/08), στην οποία περιγράφεται ο τρόπος κοινοτικής στήριξης μέσω του ΕΚΤ, αρμοδίου διαρθρωτικού ταμείου.


Η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση των ελληνικών αρχών,  έτσι ώστε “κάθε νέα δομή ψυχικής υγείας που δημιουργείται στο πλαίσιο της εδραίωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, να μπορεί να λαμβάνει κοινοτική συγχρηματοδότηση. Οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με την Ευρ.Επιτροπή έχουν αναλάβει την υποχρέωση να διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δομών ψυχιατρικής υγείας”.


Υπενθυμίζεται ότι, με στήριξη του ΕΚΤ (2ο και 3ο ΚΠΣ), δημιουργήθηκαν 631 δομές για την αποϊδρυματοποίηση ατόμων που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες μέσω του προγράμματος «Ψυχαργώς», οι οποίες, μετά την κοινοτική κάλυψη των επιχειρησιακών εξόδων τους στην αρχική φάση, χρηματοδοτούνται από δημόσια εθνικά κονδύλια υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Η Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου χαρακτήρισε ως αναληθές δημοσίευμα ημερήσιας εφημερίδας (18.09.08 με τίτλο “Ευρωπυρά”), όπου, σύμφωνα με δηλώσεις τους, ευρωβουλευτές έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συνέχιση του προγράμματος. “Η επιβεβαίωση του Επιτρόπου για την πρόνοια της ελληνικής κυβέρνησης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, ενισχύει τους συνανθρώπους μας που στηρίζονται σταθερά από προγράμματα φροντίδας πρώτου βαθμού της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης καθώς και τους 2.500 θαρραλέους εργαζόμενους σε αυτά”, τόνισε η ευρωβουλευτής.