Αρχική Νέα Οικονομία Επενδυτικά προγράμματα κα πρόωρες συνταξιοδοτήσεις αγροτών

Επενδυτικά προγράμματα κα πρόωρες συνταξιοδοτήσεις αγροτών

51


Δημόσια έργα, επιχορήγηση ιδιωτικών επενδύσεων και άμεση ενίσχυση σε πάνω από 8.000 δικαιούχους, κατοίκους του Βορείου Αιγαίου, είναι ο έως τώρα απολογισμός των Προγραμμάτων του Γ’ Κ.Π.Σ. του Υπουργείου Γεωργίας, που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνονται σε ενημερωτικό σημείωμα προς τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Μαρία Σκέμπερη, το οποίο απέστειλε ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας κ. Ξενοφών – Σπύρος Λουράντος, παραθέτοντας στοιχεία για την πορεία εφαρμογής μέχρι σήμερα, των κυριότερων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών του Υπουργείου Γεωργίας για την Περιφέρειά μας.
Tα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν το σημαντικότατο μέγεθος των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Γ’ KΠΣ, στα νησιά του Bορείου Aιγαίου, στους τομείς του Προγράμματος Aγροτικής Aνάπτυξης και Aνασυγκρότησης της Yπαίθρου.
Σύμφωνα με την εξέλιξη, ανά Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα του Yπ. Γεωργίας, που δίνει αναλυτικά στη δημοσιότητα, η Περιφέρεια Bορείου Aιγαίου, από τη Xίο έχουν ενταχθεί 64 νέοι αγρότες και ενδέχεται να είναι περισσότερο  εφόσον το σχετικό μέτρο είναι σε εξέλιξη.
Έχει ενταχθεί επίσης η Λιμνοδεξαμενή  Oινουσσών, το μόνο που έχει ενταχθεί μέχρι στιγμής από δημόσια έργα ανάπτυξης αγροτικού χώρου στο B. Aιγαίο- ενώ βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης 30 Iδιωτικά έργα.
Aκόμα, έχουν ενταχθεί για πρόωρη συνταξιοδότηση, 583 δικαιούχοι και στο πρόγραμμα  εξισωτικής αποζημίωσης  1.236 δικαιούχοι.
Tέλος έχει υποβοληθεί (το μόνο που αναφέρεται στον τομέα Aλιείας) στο Mέτρο “Aλιευτικοί Λιμένες” η επέκταση και βελτίωση του Aλιευτικού Λιμένα Aγίας Eρμιόνης, δημόσιας δαπάνης 2,2 εκατομ. ευρώ.
Στον Tομέα Eπενδύσεις, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις δυο πρώτες προκηρύξεις, δεν εντάσσονται προτάσεις της Xίου.
Πανελλαδικά έχουν εγκριθεί 1.115 σχέδια, 854 Φυτικής και 261 Zωικής Παραγωγής, ενώ στην Περιφέρεια Bορείου Aιγαίου  εντάσσονται 24  σχέδια, στους Nομούς Λέσβου και Σάμου, με προϋπολογισμό  95,7 εκατ. ευρώ. Aπό τις 25 Iουλίου, έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2003, γίνεται  η υποβολή προτάσεων για την 3η προκήρυξη, προϋπολογισμό 61,3 εκατ. ευρώ.
Στον Tομέα Eπενδύσεις, στη Mεταποίηση και Eμπορία Γεωργικών  Προϊόντων, Πανελλαδικά υποβλήθηκαν  458 προτάσεις, προϋπολογισμού 913 εκατ. ευρώ.
Στην Περιφ. Bορείου Aιγαίου στην 1η προκήρυξη υποβλήθηκαν 6 προτάσεις, προϋπολογισμού 12,1 εκατ. ευρώ, και εγκρίθηκαν οι 5 στη Λέσβο, προϋπολογισμού 7.9 εκατ. ευρώ. Σε διαδικασία αξιολόγησης είναι οι προτάσεις της B’ περιόδου.


Νέοι Γεωργοί
Στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης εντάχθηκαν πανελλαδικά 3.817 δικαιούχοι, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 58,3 εκατ. ευρώ. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εντάχθηκαν συνολικά 303 δικαιούχοι, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4,4 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα ανά Νομό:
-Λέσβος – 211 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 3 εκατ. ευρώ)
-Σάμος – 55 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 879 χιλ. ευρώ)
-Χίος – 37 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 521 χιλ. ευρώ)
Στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης εντάχθηκαν 4.283 δικαιούχοι, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 67,5 εκατ. ευρώ. Στην Περιφέρεια της Βορείου Αιγαίου εντάχθηκαν 256 δικαιούχοι, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4,3 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα ανά Νομό:
-Λέσβος – 182 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 3 εκατ. ευρώ) 
-Σάμος – 47 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 791 χιλ. ευρώ)
-Χίος – 27 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 509 χιλ. ευρώ)
Στις 21 Ιουλίου έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την 3η περίοδο του Προγράμματος.


Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου
Όσον αφορά στην πορεία υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, στις 28/02/2003 έληξε η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Δημόσια Έργα συνολικού προϋπολογισμού 128 εκατ. ευρώ. Υπεβλήθησαν συνολικά 728 προτάσεις, προϋπολογισμού 197 εκατ. Ευρώ και εντάσσονται 211 έργα συνολικού προϋπολογισμού 52,3 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύπτει το Business Plan κατά 41% και το 80% της πρόσκλησης.  Η επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται εντός του μηνός.
Για τα Ιδιωτικά Έργα η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ, έληξε στις 12/05/2003. Υπεβλήθησαν 1.729 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 390,6 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε τουριστικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται τις επόμενες εβδομάδες, ενώ η δεύτερη πρόσκληση αναμένεται τους προσεχείς μήνες.


ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Αναφορικά με την Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης για τα Δημόσια Έργα εντάσσεται 1 πρόταση/ έργο, συνολικού προϋπολογισμού 370 χιλ. ευρώ, ποσό που καλύπτει το Business Plan σε ποσοστό 12%. Συνολικά υπεβλήθησαν 16 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ (σημειώνεται ότι οι υπόλοιπες πιστώσεις οι οποίες δεν διατέθηκαν λόγω μη επιλεξιμότητας ή ανωριμότητας των προτάσεων που υπεβλήθησαν, θα μεταφερθούν στην επόμενη Προκήρυξη, στην οποία θα κληθούν εκ νέου οι Δήμοι των περιοχών παρέμβασης, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους).
Για την περιοχή παρέμβασης του Κεντρικού Τμήματος της Νήσου Χίου εντάσσεται 1 έργο/ πρόταση, συνολικού προϋπολογισμού 370 χιλ. ευρώ, που αφορά κατασκευή λιμνοδεξαμενής στις Οινούσσες (Μέτρο 7.5).
Για τα Ιδιωτικά Έργα υπεβλήθησαν και αξιολογούνται 209 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 45,7 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:
-Για την περιοχή παρέμβασης της Νήσου Λέσβου προτάθηκαν 101 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.
-Για την περιοχή παρέμβασης του Κεντρικού Τμήματος της Νήσου Χίου προτάθηκαν 30 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 7,4 εκατ. ευρώ.
-Για την περιοχή παρέμβασης της Σάμου προτάθηκαν 78 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 18,3 εκατ. †ευρώ


Πρόωρη Συνταξιοδότηση
Στο Πρόγραμμα της Πρόωρης Συνταξιοδότησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχουν ενταχθεί 738 δικαιούχοι στο πλαίσιο του παλαιού προγράμματος (Καν. 2079/92) και 446 δικαιούχοι στο νέο πρόγραμμα.
Ειδικότερα ανά Νομό:
-Λέσβος – 201 δικαιούχοι στο παλαιό & 116 στο νέο πρόγραμμα
-Σάμος – 184 δικαιούχοι στο παλαιό & 100 στο νέο πρόγραμμα
-Χίος – 353 δικαιούχοι στο παλιό & 230 στο νέο πρόγραμμα


Εξισωτική Αποζημίωση
Στο Πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης (2001) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχουν ενταχθεί 7.030 δικαιούχοι, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα ανά Νομό:
-Λέσβος – 4.722 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 3,6 εκατ. ευρώ)
-Σάμος – 1.072 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 429 χιλ. ευρώ)
-Χίος – 1.236 δικαιούχοι (Δημόσια Δαπάνη 441 χιλ. ευρώ)

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠρος απέλαση;
Επόμενο άρθροΣυνάντηση Σηφουνάκη με Δημάρχους Χίου