Αρχική Νέα Τοπικά Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής ΠΟΣΔΕΠ για πρόγραμμα δράσης

Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής ΠΟΣΔΕΠ για πρόγραμμα δράσης

19

 Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) της ΠΟΣΔΕΠ στη συνεδρίασή της 29ης Νοεμβρίου 2008, μετά από εκτεταμένη συζήτηση για τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχουν στη δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας:


η ψήφιση του νόμου για τα “κολέγια” και η απόφαση του ευρωδικαστηρίου


η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος ενσωμάτωσης της οδηγίας 36/2005 της Ε.Ε., μέσα στο Γενάρη 2009 κατά τη δήλωση του Υπουργού Παιδείας,
ο οικονομικός στραγγαλισμός που επιβάλλεται στα Πανεπιστήμια και η υποβάθμιση των πανεπιστημιακών δασκάλων με τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό, αλλά και
ο εκβιασμός των Πανεπιστημίων “να εφαρμόσουν τον πρότυπο εσωτερικό κανονισμό” με απειλή να μην τους επιτραπεί καμία διοικητική πράξη (έγγραφο ΥπΕΠΘ),
αποφάσισε το ακόλουθο πρόγραμμα δράσης και καλεί του συναδέλφους να συνεχίσουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου και δωρεάν Πανεπιστημίου.


24ωρη απεργία 10 Δεκεμβρίου


Μαζί με όλους τους εργαζόμενους που αντιστέκονται στην οικονομική εξαθλίωση, την ακύρωση των κοινωνικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων τους και συμμετοχή στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μαζί με όλους τους εργαζόμενους.


Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή


Την ημέρα έναρξης της συζήτησης του προϋπολογισμού


Δυναμικές κινητοποιήσεις – απειλούμενη έκδοση Π.Δ. για ενσωμάτωση οδηγίας ΕΕ 36/2005


Η ΠΟΣΔΕΠ επαναβεβαιώνει τη θέση της ότι η ενσωμάτωση της οδηγίας αυτής στο δίκαιο της χώρας μας και η εφαρμογή της αποτελούν αιτία πολέμου και προειδοποιεί την κυβέρνηση πως αν προχωρήσει στην έκδοσή της, η Διοικούσα Επιτροπή με άμεση συνεδρίασή της θα απαντήσει με δυναμικές κινητοποιήσεις.


 


Τα αιτήματα αιχμής της ΠΟΣΔΕΠ διατυπώθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή με την απόφαση της 25ης Νοε. ’08.


 Προβολή, προώθηση διεκδικήσεων –
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας


 


Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας


Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ ζητά συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να του εκθέσει τις δραματικές συνέπειες που θα έχει στην Ανώτατη Εκπαίδευση η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την ενσωμάτωση της οδηγίας της Ε.Ε. 36/2005.


Συνάντηση με τα πολιτικά κόμματα


Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ ζητά συνάντηση με τα πολιτικά κόμματα για να παρουσιάσει τις διεκδικήσεις του πανεπιστημιακού κινήματος και να ζητήσει τη δέσμευση ότι δεν θα στηριχθεί η πολιτική ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προωθεί η κυβέρνηση με την νομιμοποίηση των κολεγίων και την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ.


Συνεργασία με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς


Συνεργασία με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς (Τεχνικό Επιμελητήριο, Δικηγορικός Σύλλογος κ.α.) για την από κοινού υπεράσπιση των πτυχίων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων από την υποβάθμιση και ακύρωση που επιβάλλει η πολιτική της κυβέρνησης και η οδηγία της ΕΕ.


Νομικές παρεμβάσεις στη χώρα μας και στην ΕΕ για την υπεράσπιση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.


Η ΠΟΣΔΕΠ με πρωτοβουλίες της ΕΓ προωθεί, σε συνεργασία με ομάδα νομικών και σε συνεργασία με άλλους φορείς, νομικές παρεμβάσεις τόσο στη χώρα μας για την αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων που αφορούν τα ΚΕΣ και τα κολέγια, αλλά και στα όργανα της ΕΕ, σε συνεργασία με φορείς άλλων χωρών που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, για ακύρωση της οδηγίας.


 Η Διοικούσα Επιτροπή, αποφάσισε επίσης:


Περιφερειακά Πανεπιστήμια


Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες Συλλόγων και Διοικήσεων των Πανεπιστημίων της περιφέρειας για την αντιμετώπιση των δραματικών συνεπειών που θα έχει ιδιαίτερα γι αυτά τα Ιδρύματα η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης που προωθούν η νομιμοποίηση των ΚΕΣ και η εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ.


Συνέδριο ΠΟΣΔΕΠ


Το 9ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ θα διεξαχθεί στις 6,7 και 8 Μαρτίου 2009.
Οι προσυνεδριακές διαδικασίες θα αρχίσουν από τις 15 Ιανουαρίου 2009.