Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Ελπ. Τσουρή για τα Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα

Ερώτηση Ελπ. Τσουρή για τα Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα

13

 Ερώτηση
προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Θέμα: Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμαΣτα χρηματιστήρια παίζονται παιχνίδια με τις τιμές του πετρελαίου και των τροφίμων, θέτοντας, εν αμφιβόλω την κάλυψη των βασικών αναγκών εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, προσθέτοντας έτσι, έναν ισχυρό παράγοντα αποσταθεροποίησης στη δύσκολη εξίσωση της παγκόσμιας ασφάλειας. Ακόμα και στην καρδιά του «πρώτου κόσμου», στην ίδια την ΕΕ, τα φτωχά και μεσαία στρώματα δυσκολεύονται, ήδη, για πρώτη φορά, στη μεταπολεμική ιστορία της ηπείρου μας, να αντιμετωπίσουν το ολοένα αυξανόμενο κόστος της διατροφής και της θέρμανσής τους. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τα θέματα της ενέργειας, της γεωργίας και της κλιματικής αλλαγής, συνολικά, ως αλληλεξαρτώμενα μέρη μιας μεγάλης κρίσης, η κρίση και για τα τρία αυτά θέματα ξεχωριστά, θα βαθαίνει συνεχώς.

Ήδη, πολλοί αναλυτές σημειώνουν ότι η μαζική στροφή στην παραγωγή βιοκαυσίμων στέρησε πολύτιμες εκτάσεις από την καλλιέργεια τροφίμων και συνέβαλε και αυτή στην πρόσφατη αλματώδη αύξηση της τιμής τους. Επιπλέον, μέσα σε αυτό το περιβάλλον της κρίσης, οι βιομηχανίες των μεταλλαγμένων τροφίμων, βρίσκουν ευκαιρία να προωθήσουν τα προϊόντα τους, με το επιχείρημα ότι η αυξημένη παραγωγικότητά τους θα λύσει το επισιτιστικό πρόβλημα.


Η διεθνής κρίση ανέδειξε με δραματικό τρόπο τις αδυναμίες του υφιστάμενου παραγωγικού προτύπου της χώρας. Στις μέρες μας, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης του μοντέλου της πράσινης ανάπτυξης.
Ειδικότερα, στον τομέα της γεωργίας, ανησυχητικές διαστάσεις έχει πάρει η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, σχετικά με τους οποίους είναι γνωστοί οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες, για την ανθρώπινη υγεία. Στην Ελλάδα, ειδικά, είναι μεγάλη η ανησυχία και η έλλειψη ενημέρωσης, για τη χρησιμοποίηση μεταλλαγμένων ζωοτροφών, αφού δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή τους σε προϊόντα ζωικής προέλευσης.


Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί


1. Ποια είναι  η θέση της Κυβέρνησης για τα προϊόντα που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, για την προστασία της Δημόσιας υγείας;
2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την προώθηση της παραγωγής πιστοποιημένων και ποιοτικά ασφαλών προϊόντων και τη στροφή προς εναλλακτικές καλλιέργειες;
3. Προτίθεται η Κυβέρνηση να απαγορεύσει τις εισαγωγές μεταλλαγμένων ζωοτροφών;13 Ιουλίου 2009
Η ερωτώσα βουλευτής


Ελπίδα Τσουρή