Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη ΑΕΝ: Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου προθεσμία για κατάθεση αιτήσεων

ΑΕΝ: Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου προθεσμία για κατάθεση αιτήσεων

12

  Μέχρι την Πέμπτη 10-9-2009 έχουν προθεσμία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σε οποιαδήποτε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), οι υποψήφιοι/υποψήφιες της «τρίτης γενικής κατηγορίας» δηλαδή όσοι απόφοιτοι Λυκείων και ΤΕΕ επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο εμπορικό ναυτικό.
      Πρόκειται και για τη μεγαλύτερη «δεξαμενή» άντλησης σπουδαστών για τις ΑΕΝ καθώς καλύπτουν το 50% των συνολικών εισαχθέντων στις σχολές. Η τρίτη κατηγορία κατανέμεται σε δύο υποκατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους.
      Η πρώτη γενική υποκατηγορία καλύπτει ποσοστό 30% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες που προέρχονται από Γενικά Λύκεια, από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄), από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄) και από Λύκεια άλλων τύπων.
      Η δεύτερη γενική υποκατηγορία καλύπτει ποσοστό 20% του αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες που προέρχονται από Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ των Τομέων: Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών.