Αρχική Νέα Τοπικά Δήμαρχος Χίου: Αναπτυξιακή πρόταση για τον Κάμπο της Χίου

Δήμαρχος Χίου: Αναπτυξιακή πρόταση για τον Κάμπο της Χίου

7


 

Το ακόλουθο υπόμνημα του Δημάρχου Χίου Παντελή Βρουλή αναφορικά με αναπτυξιακές προτάσεις για το Κάμπο της Χίου, πρόκειται να παραδοθεί στον Πρωθυπουργό και σε Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά την διάρκεια της Δ.Ε.Θ. , με στόχο να δοθεί προτεραιότητα σε θέματα ανάδειξης και προστασίας του Κάμπου της Χίου.

 

 

 

 

 

 


                                                    


 

 

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΙΟΥ κ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΡΟΥΛΗ
 ΜΕ ΘΕΜΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Ο Κάμπος της Χίου είναι μια μοναδική από άποψη φυσικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος περιοχή, γνωστή σε όλη την Ελλάδα και με προϋποθέσεις ανάπτυξης εξαιρετικές. Για το Δήμο της Χίου, αλλά και για όλο το νομό αποτελεί τον ισχυρότερο πόλο έλξης, μιας που η επιτυχημένη όσο και ήπια σύνδεση του αρχιτεκτονικού στοιχείου με την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής, δίνει ένα αποτέλεσμα που κανείς μπορεί να το ερμηνεύσει από την πλευρά του πολιτισμού, της γεωργίας, της αρχιτεκτονικής ή ακόμη και του εμπορίου.
Η περιοχή αυτή, σαφώς επηρεασμένη από τα ιστορικά περάσματα του τόπου έχει σαφή τα σημάδια μιας ανάπτυξης όπου το παλαιό, άλλοτε επιτυχημένα και άλλοτε αποτυχημένο συνδέεται με το νέο. Σε αυτή την περιοχή που αποτελεί ιστορικά και χωρικά την περιαστική περιοχή της πόλης της Χίου, ο Δήμος Χίου καλείται να αντιμετωπίσει  τα μικρά και μεγάλα προβλήματα και να δώσει ένα αναπτυξιακό δρόμο στην περιοχή που να σέβεται το παρελθόν και να δημιουργεί προϋποθέσεις για το μέλλον. Ταυτόχρονα στο μονοπάτι αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την σημερινή κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σε θεσμικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό και οικονομικό.
Ο Κάμπος της Χίου λοιπόν θα πρέπει να αναπτυχθεί μέσα από ένα πλέγμα δράσεων που θα πρέπει να εμπλέκουν το σύνολο των οικονομικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής και όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία θα έχει πρωτεύοντα ρόλο. Το ολοκληρωμένο αυτό πρόγραμμα θα έχει σαφή προσανατολισμό στην διατήρηση του φυσικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της περιοχής και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στην λογική της ήπιας ανάπτυξης. Το ολοκληρωμένο αυτό πρόγραμμα για να έχει όμως πιθανότητες επιτυχίας θα πρέπει να ακολουθείται από συγκροτημένο συντονισμό και μηχανισμό ευαισθητοποίησης και παρακολούθησης και αυτό τον ρόλο καλείται να τον παίξει ο Δήμος Χίου ή ακόμη και φορέας ευρύτερης συμμετοχής με συντονιστή τον Δήμο Χίου.   
Εφόσον λοιπόν είναι σαφές ότι η προοπτική ανάπτυξης του Κάμπου αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα με θεσμικό και οικονομικό προσανατολισμό, το μοναδικό ζητούμενο είναι η χρηματοδοτική ενίσχυση για την υλοποίηση του αναπτυξιακού αυτού στόχου. Σήμερα στην έναρξη των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ η αναπτυξιακή αυτή στοχοθεσία μπορεί να γίνει πράξη. Ο Δήμος Χίου διαθέτει την τεχνική και στελεχιακή επάρκεια για να ανταποκριθεί στον κορυφαίο αυτό ρόλο του ως εμπλεκόμενος φορέας, αλλά και ως συντονιστής. Στην λογική μάλιστα της σύνταξης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης της περιοχής του Κάμπου θα πρέπει να αξιοποιηθούν δύο σημαντικά στοιχεία:
* η εμπειρία από τον ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό του Γ΄ ΚΠΣ και τα προγράμματα αγροτικής και αστικής ανάπτυξης,
* τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ όπως το Jeremie & Jessica (μέσα από τα συγκεκριμένα προγράμματα επιδιώκεται η ανάπλαση και η ανάδειξη συγκεκριμένων  αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών  χαρακτηριστικών της περιοχής , παράλληλα  με την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκεί, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του στόχου της αειφορίας και της οικονομικής μεγέθυνσης)
Με βάση τα ανωτέρω δύο στοιχεία κρίνεται ως επιτυχημένη η έναρξη ενεργοποίησης ενός ολοκληρωμένο αναπτυξιακού προγράμματος για τον Κάμπο της Χίου όπου έργα για την αναβάθμιση του φυσικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, οι δημόσιες υποδομές, οι επενδύσεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον τουρισμό, τον πολιτισμό και την αγροτική ανάπτυξη και τέλος η ενεργή συμμετοχή του συνόλου των φορέων ακόμη και πολιτών θα δώσει μια σημαντική προοπτική για την περιοχή.