Αρχική Νέα Τοπικά Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής: επιστολή σχετικά με ανακοίνωση Νομαρχίας που αφορά στοιχεία απωλεσθέντων...

Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής: επιστολή σχετικά με ανακοίνωση Νομαρχίας που αφορά στοιχεία απωλεσθέντων ναυτικών

26

 Επί της από 12/8/2009 έτους επιστολής του Ναυτικού Μουσείου Χίου και σχετικά με ανακοίνωση της Νομαρχίας Χίου, της οποίας λάβαμε γνώση αιφνιδίως, κατόπιν δημοσιευμάτων στον Χιακό Τύπο,
σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα.


Ως ενημερώσαμε τη Διεύθυνση του Ναυτικού Μουσείου Χίου με την από 1/12/2008 επιστολή μας, η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής (ΕΒΑΣ) δεν διαθέτει ιστορικό αρχείο και τεχνογνωσία για να
αξιολογήσει εκ νέου αιτήσεις σχετικά με την αναγραφή επί του μνημείου απωλεσθέντων ναυτικών, νέων ονομάτων ναυτικών, που έχασαν την ζωή τους κατά την διάρκεια της επί Εμπορικών Πλοίων
απασχολήσεώς των, την περίοδο 1939 – 1945.


Κατόπιν της επιστολής του Ναυτικού Μουσείου Χίου και της ανακοίνωσης του Σμημ. Δημοσίων .χέσεων της Νομαρχίας Χίου, η οποία έγινε εν αγνοία μας και για την οποία ουδεμία γνώση είχε η ΕΒΑΣ, ούτε καμία προηγούμενη προς τούτο επικοινωνία έγινε μεταξύ Νομαρχίας και ΕΒΑΣ, σας ενημερώνουμε ότι προς αποφυγή διενέξεων, η ΕΒΑΣ αναλαμβάνει με τα μέσα, που διαθέτει
(προφορικές μαρτυρίες, έγγραφες πηγές, κλπ) και όσα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, να αξιολογήσει τις νέες αιτήσεις, που θα κατατεθούν στην Νομαρχία Χίου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009.


 Οι αποφάσεις του Δ. της ΕΒΑΣ περί της αναγραφής ή μη ονομάτων επί του μνημείου, θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και αφού ληφθούν υπ’ όψιν όλα τα προσκομισθέντα έγγραφα στοιχεία. Εις
περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία δεν είναι αρκετά ή είναι αόριστα, η ΕΒΑΣ επιφυλάσσεται να καλέσει τους αιτούντες προς προφορική ανάπτυξη των επιχειρημάτων των.


Μετά την προθεσμία της 31/12/2009, ουδεμία άλλη αίτηση θα λαμβάνεται υπ’ όψιν, δεδομένου άλλωστε ότι έχουν παρέλθει 11 χρόνια από την ολοκλήρωση του μνημείου.


Επισημαίνεται ότι το υψηλό κόστος προσθήκης ονομάτων στο μνημείο αναμένεται να καλυφθεί από τυχόν δωρεές για το σκοπό αυτό, αφού η ΕΒΑΣ δεν διαθέτει τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για τη δαπάνη αυτή.


Με επίγνωση της μεγάλης σημασίας του μνημείου για την Χίο και τους ναυτικούς, η ΕΒΑΣ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για την δίκαιη και ορθή κρίση όλων των αιτήσεων και επιφυλάσσεται για τις τυχόν ληφθησόμενες αποφάσεις επί των αιτήσεων.


Με τιμή και πατριωτικούς χαιρετισμούς


Για το Διοικητικό .υμβούλιο


Ο Αντιπρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΝ. ΧΛΩΡΟΣ.


ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚ. Μουσουρούλης, επίσκεψη σε Βροντάδο- Ψαρά
Επόμενο άρθροΣύλληψη 2 νεαρών για κατοχή- χρήση ηρωϊνής, μεθαδόνης