Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Πρόσκληση – επιστολή Κ. Μουσουρούλη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Χίου...

Πρόσκληση – επιστολή Κ. Μουσουρούλη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Χίου για οργανωμένη συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο για το μέλλον της γεωργίας

21

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠρόσκληση – επιστολή Κωστή Μουσουρούλη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Χίου για οργανωμένη συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο για το μέλλον της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και των τροφίμων.


Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρία Μπατζελή ανακοίνωσε κατά την ομιλία της στη Βουλή, την έναρξη στις 25 – 26 Ιανουαρίου 2010, Κοινωνικού Διαλόγου για το μέλλον της αγροτικής δραστηριότητας στη χώρα μας, με στόχο την εκπόνηση ενός νέου μοντέλου – προτύπου για το μέλλον της Ελληνικής γεωργίας (κατάρτιση νέων στρατηγικών και πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και των τροφίμων). Όπως τόνισε η Υπουργός, «στο επίκεντρο των πολιτικών και του μοντέλου της πράσινης ανάπτυξης που προωθεί η Κυβέρνηση, απαιτείται να αναδείξουμε την άλλη πλευρά της αγροτικής οικονομίας. Όχι της κατ΄ ανάγκη επιδοτούμενης γεωργίας, αλλά εκείνης της ανταγωνιστικής, της πολυλειτουργικής και της διατροφικής».
Στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός, θα σχηματιστούν Ομάδες Εργασίας με οκτώ (8) άξονες, ως εξής: το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), τις διαρθρωτικές πολιτικές – Αλέξανδρος Μπαλτατζής (2007-2013), την πολιτική ασφάλισης της παραγωγής – ΕΛΓΑ, την ανασυγκρότηση του Αγροτικού Συνδικαλιστικού Κινήματος, την οργάνωση της παραγωγής και παρέμβαση στην αγορά, την οργάνωση του τομέα των εισροών της αγροτικής παραγωγής, την πολιτική διαχείρισης Αγροτικής γης και την ποιότητα και επισήμανση των τροφίμων. Αν και η πρωτοβουλία της κυρίας Μπατζελή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δε μπορεί να μην επισημάνει κανείς την απουσία, από την ατζέντα, των θεμάτων που σχετίζονται με την αλιεία.
Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Κοινοτικού προϋπολογισμού, ο τομέας πρόκειται να υποστεί πιέσεις, δεδομένου ότι, η διαβούλευση για το μέλλον του Κοινοτικού Προϋπολογισμού την ανέδειξε ως την πολιτική, που χρήζει σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι, αν και η δαπάνη για την ΚΑΠ, σήμερα, αντιπροσωπεύει περίπου το 45%, το μερίδιο αυτό έχει μειωθεί, από το 70% του προϋπολογισμού της Ε.Ε., τη δεκαετία του 1970, στο 34% την περίοδο 2007-2013, γεγονός που αντανακλά τη δραστηριοποίηση της Ε.Ε. σε άλλους τομείς και τη νέα εστίαση στην ανάπτυξη της υπαίθρου. 
Η έκταση των μεταρρυθμίσεων αποτελεί πεδίο προβληματισμού, αφού, για πολλές χώρες, η γεωργία παραμένει στρατηγικός τομέας, ενώ άλλες τάσσονται υπέρ μιας ευρωπαϊκής γεωργίας με νέα στοχοθεσία και λιγότερους πόρους. Σε κάθε περίπτωση, η απάντηση φαίνεται να εστιάζει, είτε σε σημαντική μείωση των γεωργικών δαπανών, είτε τη μετατόπισή τους από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Πάντως, για τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών, η επανεθνικοποίηση της πολιτικής δεν αποτελεί λύση.
H πλέον πρόσφατη εξέλιξη στο χώρο είναι το “τσεκ απ” (health check) της αγροτικής πολιτικής, βάσει του οποίου αποφασίστηκε μια σειρά αλλαγών, οι οποίες καταδεικνύουν μια σαφή πρόθεση μεταφοράς περισσότερων κονδυλίων από τον πρώτο πυλώνα (άμεσες ενισχύσεις) στο δεύτερο (μέτρα ανάπτυξης).
Είναι γεγονός ότι, η επανεξέταση του προϋπολογισμού αποτελεί αναμφισβήτητα μία καινοτόμο διαδικασία, η οποία μπορεί να αποτελέσει πραγματική ευκαιρία για ουσιαστική πολιτική συζήτηση για την πορεία της Ένωσης. Αν και δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί τη σημασία της ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα, εν τούτοις, οι προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με μεθόδους, που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, σε ολική ή μερική επανεθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής.
Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, τίθενται κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της γεωργίας και της αλιείας του Νομού μας, που αποτελούν το 13% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της Χίου, τα οποία πρέπει να τεθούν και να εξεταστούν με την ευκαιρία του κοινωνικού διαλόγου, που ανακοίνωσε η Υπουργός.
Για την καλύτερη δυνατή συμμετοχή και την έγκαιρη προετοιμασία μας, καλώ όλους τους φορείς να μου αποστείλουν τις θέσεις και απόψεις τους, με βάση τους άξονες που έχουν τεθεί προς συζήτηση, συμπεριλαμβάνοντας σχετική εξειδίκευση για το Νομό της Χίου.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι, με στόχο την καλύτερη επεξεργασία των θέσεών μας, προτίθεμαι να συγκροτήσω ομάδα εργασίας, με θέμα την ανάπτυξη του τομέα γεωργίας – κτηνοτροφίας – αλιείας – τροφίμων.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλώ να αποστείλουν μέχρι τις 20/1/2010 ηλεκτρονικά εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διεύθυνση: kostis@moussouroulis.gr


 


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


 Κωστής Μουσουρούλης