Αρχική Νέα Τοπικά Περιφέρεια: Προώθηση συστήματος περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Περιφέρεια: Προώθηση συστήματος περιβαλλοντικής Διαχείρισης

11

 Στη σχεδίαση και την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, προχωρά η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προσπαθώντας να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΜΑS.
Οικολογική περιφέρεια
 Στην πράξη για τη καθημερινή ζωή της Περιφέρειας, η εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σημαίνει: την καταγραφή των σημερινών επιπτώσεων της λειτουργίας της Περιφέρειας στο φυσικό περιβάλλον και την ανάληψη άμεσων δράσεων στα πιο σημαντικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα συνεχή μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικών πόρων, έναρξη προγραμμάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων, εισαγωγή φιλο-περιβαλλοντικών όρων σε προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και τη συνεχή ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση του προσωπικού έτσι ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια.
Ήδη η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Σοφία Θεολογίτου, ζήτησε από τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας, να συνεργαστούν με τη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. Β. Αιγαίου για την υλοποίηση φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων που θα υιοθετηθούν. Η κάθε διεύθυνση θα αναλάβει την ενημέρωση των υπαλλήλων της για την κάθε δράση που θα υιοθετείται, ενώ σε κάθε διεύθυνση θα οριστεί ένας υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης ο οποίος θα ελέγχει την υλοποίηση των δράσεων. 
Για την υλοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Σοφία Θεολογίτου δήλωσε: «Η υλοποίηση όλων των περιβαλλοντικών δράσεων εξαρτάται από την καθημερινή συμπεριφορά του κάθε ενός από εμάς. Πιστεύω πως όλοι μαζί, συνεισφέροντας ο καθένας μας σε ιδέες και δράσεις, θα καταφέρουμε να πετύχουμε την ουσιαστική και συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αλλά και των συνθηκών εργασίας στην Περιφέρειά μας».

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροEπιστολή αναγνώστη για τις μαθητικές εκδρομές: Αποφασίζομεν και διατάσομεν
Επόμενο άρθροΗ Παπανικολάου στη 2η ΥΠΕ