Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Ελπ.Τσουρή για αναστολή λειτουργίας Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου...

Ερώτηση Ελπ.Τσουρή για αναστολή λειτουργίας Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

18

 Ερώτηση
προς
την Υπουργό Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


Σύμφωνα με πρόσφατη απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση της Υπουργού Παιδείας, «δεν θα ανοίξει κανένα νέο Τμήμα, όπως γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπου ανακοινώνουμε νέα Τμήματα στα ΤΕΙ και στα Πανεπιστήμια, χωρίς να έχουν καθηγητές, χωρίς να υπάρχουν συγγράμματα, χωρίς να υπάρχουν προγράμματα σπουδών και οι φοιτητές περιμένουν επί χρόνια τους καθηγητές να έρθουν». 


Μεταξύ των νέων Τμημάτων τα οποία δεν θα λειτουργήσουν, φέρεται να είναι και το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο, όμως, διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την άμεση λειτουργία του, χωρίς, μάλιστα, να απαιτείται πρόσθετο οικονομικό κόστος από τον κρατικό προϋπολογισμό. 


Συγκεκριμένα:


Α. Σε ό,τι αφορά στις κτιριακές υποδομές:
Το Τμήμα δεν θα χρειαστεί καμία κτιριακή υποδομή γιατί έχει προβλεφθεί να στεγαστεί στα εξής εν λειτουργία κτίρια της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης στη Χίο:
Α) Καρράδειο κτίριο (Ιδιόκτητο κτίριο το οποίο στεγάζει το Μεταπτυχιακό του Τουρισμού).
Β) Μιχάλειο κτίριο (Ιδιόκτητο κτίριο το οποίο στεγάζει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων).
Γ) Κτίριο Γιαννούμη (Ενοικιασμένο κτίριο το οποίο στεγάζει το Μεταπτυχιακό (ΜΒΑ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων).
 
Άρα δεν υφίσταται κάποιο πρόσθετο κόστος υποδομής.
 
Β. Σε ό,τι αφορά στην υποστήριξη εκπαιδευτικής λειτουργίας:
Το εκπαιδευτικό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ και συμβασιούχοι ΠΔ 407/80) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Μεταπτυχιακού του Τουρισμού με ειδίκευση στον Τουρισμό είναι ήδη 9 άτομα και μπορεί να υποστηρίξει πλήρως την εκπαιδευτική λειτουργία μέχρι να ολοκληρωθούν εκλογές ή μετακινήσεις μελών ΔΕΠ στο Τμήμα.
Σημειώνεται ότι μεγάλο ποσοστό των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών έχει προβλεφθεί να γίνουν σε συνδιδασκαλία με αντίστοιχα μαθήματα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Στην πρώτη συνεδρίαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (αρ. συν. 01/05.12.09) ζητήθηκε και εγκρίθηκε η χορήγηση 5 πιστώσεων για θέσεις ΔΕΠ από τις εγκεκριμένες οργανικές θέσεις του 2010 και οι οποίες έχουν δοθεί στο Ίδρυμα με στόχο να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκλογών και μετακινήσεων μελών ΔΕΠ. Ήδη έχει προβλεφθεί η διαδικασία μετακίνησης 2 μελών ΔΕΠ από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Π. Τσάρτας, Δ. Λαγός) καθώς και μία μετακίνηση 1 μέλους (Ι. Σπιλάνης) από το Τμήμα Περιβάλλοντος με ειδίκευση στο Τουρισμό, διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες.
 
Άρα και εδώ δεν υφίσταται κάποιο κόστος από πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού
 
Γ. Σε ό,τι αφορά στη διοικητική υποστήριξη:
Το Διοικητικό προσωπικό έχει εξασφαλιστεί με ανάθεση καθηκόντων της Γραμματείας σε 2 εν ενεργεία υπαλλήλους του Τμήματος της Πανεπιστημιακής μονάδας της Χίου.
 
Με βάση τα στοιχεία αυτά


Ερωτάται η κυρία Υπουργός


Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρόκειται να λειτουργήσει κατά τη νέα Ακαδημαϊκή χρονιά; Αν, όχι, ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν την Κυβέρνηση στην απόφαση αυτή και ποιος ο σχεδιασμός της για τη λειτουργία του συγκεκριμένου Τμήματος;12.02.2010
Η ερωτώσα βουλευτήςΕλπίδα Τσουρή

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕφυγε από τη ζωή ο διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου Δημήτρης Κωνστάντιος
Επόμενο άρθροΧΑΔΑ Δήμων που πρέπει να κλείσουν