Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για ψυχιατρική μεταρρύθμιση- ΨΥΧΑΡΓΩ

Ερώτηση Κ. Μουσουρούλη για ψυχιατρική μεταρρύθμιση- ΨΥΧΑΡΓΩ

4

 Τετάρτη, 21.4.2010


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ερώτηση (αρ. πρωτ. 9013/20-4-2010) για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και τη χρηματοδότηση του πρόγραμματος «Ψυχαργώ», κατέθεσε, χθες, ο Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης.


Στην Ερώτησή του ο Βουλευτής, υπογραμμίζει την κρίσιμη κατάσταση των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν με ευθύνη ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πολλές από τις μονάδες αυτές κινδυνεύουν είτε με πτώχευση, λόγω χρεών, είτε με αναστολή της λειτουργίας τους, λόγω αδυναμίας κάλυψης ακόμη και στοιχειωδών αναγκών.


Περαιτέρω, ο Κωστής Μουσουρούλης επισημαίνει πως η περιορισμένη και χωρίς σταθερό ρυθμό ροή χρηματοδότησης και η, έως σήμερα, στάση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απέναντι στις εν λόγω μονάδες, έχουν δημιουργήσει δυσάρεστες καταστάσεις στους εξυπηρετούμενους, τους εργαζόμενους και το προσωπικό. Μάλιστα, οι πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για περικοπή της χρηματοδότησης αλλά και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, επιδεινώνουν δραματικά την όλη κατάσταση, με ορατό τον κίνδυνο μαζικών αποχωρήσεων και απολύσεων προσωπικού που θα έχει ως άμεσο επακόλουθο τη διακοπή της παροχής φροντίδας σε εκατοντάδες ψυχικά ασθενείς.


Ουσιαστικά το πρόγραμμα «Ψυχαργώ» βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης και πλέον δεν μπορεί κανείς να αναφέρεται σε ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αλλά για αποτροπή ακύρωσης των θετικών αποτελεσμάτων που μέχρι σήμερα έχουν επιτευχθεί.


Με δεδομένο ότι η Υφυπουργός Υγείας, κα Φ. Γεννηματά, ανακοίνωσε στις 16-2-2010 στη Βουλή των Ελλήνων τη δέσμευση του Υπουργού Οικονομικών για πλήρη κάλυψη των οφειλών του 2009 και για αύξηση του ποσού χρηματοδότησης για το 2010 και επειδή οι μονάδες ψυχικής υγείας βρίσκονται ένα βήμα προ της χρεοκοπίας, αφού, μέχρι σήμερα, δεν έχει καταβληθεί καμία χρηματοδότηση για το 2010, ο Κ. Μουσουρούλης ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:1. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες προτίθενται να λάβουν, προκειμένου να στηριχθεί το πρόγραμμα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα που απειλείται με κατάρρευση;


2. Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας αποπληρωμής των εργαζομένων στο «Ψυχαργώ»;


3. Πώς αντιμετωπίζεται από πλευράς των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το συνολικό ζήτημα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, καθώς και της χρηματοδότησής της στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, συμπεριλαμβανομένων και των μονάδων ψυχικής υγείας;


4. Πώς προτίθενται να αντιμετωπίσουν τα συναρμόδια Υπουργεία το πρόβλημα χρηματοδότησης σε περίπτωση διακοπής της Κοινοτικής χρηματοδότησης;


5. Προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να προβεί σε υλοποίηση του Συμφώνου Spidla, ώστε να αντιμετωπιστεί η αδυναμία λειτουργίας πολλών μονάδων ψυχικής υγείας, να διασφαλιστεί η ποιοτική και εύρυθμη λειτουργία τους και να προστατευθούν τα δικαιώματα των 3.000 ψυχικά ασθενών, αλλά και οι θέσεις εργασίας των 2.500 περίπου εργαζομένων;


6. Σε ποια φάση βρίσκεται η, από τις 26-1-2010 δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Συστήματος Διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας;


Επισυνάπτεται το κείμενο της Ερώτησης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
(Αρ. Πρωτ. 9013/20.4.2010)


Προς

– Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
– Υπουργό Οικονομικών


Θέμα:   Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση. Προβλήματα χρηματοδότησης του προγράμματος «Ψυχαργώ».


Η σημασία της επιβάρυνσης που προκαλούν οι ψυχικές διαταραχές στους ασθενείς και στις οικογένειές τους, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από την επιστημονική κοινότητα, αλλά και από την πολιτεία που διαμορφώνει την πολιτική ψυχικής υγείας διασφαλίζοντας τα δικαιώματα τους. Οι επιστημονικές εξελίξεις μετατοπίζουν το κέντρο βάρους της φροντίδας από την ιδρυματική, στην κοινοτική βάση, καθορίζοντας έτσι, την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, ως ένα σύνολο παρεμβάσεων που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ψυχικής υγείας, χωρίς να εμποδίζουν το άτομο να παραμένει ενεργός πολίτης, μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, με αυτονομία, οικονομική δράση, αλλά και κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη. Ωστόσο, χωρίς μακρόπνοο σχεδιασμό, επαρκή χρηματοδότηση, συντονισμό, έλεγχο και δυνατότητα προσαρμογής στις νέες αυτές εξελίξεις, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης αυτής είναι αδύνατη.

Σήμερα, η κατάσταση των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν με ευθύνη ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Πολλές από τις μονάδες αυτές κινδυνεύουν είτε με πτώχευση, λόγω χρεών, είτε με αναστολή της λειτουργίας τους, λόγω αδυναμίας κάλυψης ακόμη και στοιχειωδών αναγκών των εξυπηρετούμενων, όπως η διατροφή και η θέρμανση. Η κατάσταση βρίσκεται στο σημείο εκείνο όπου, πλέον, κανείς δεν μπορεί να αναφέρεται στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση ως σημαντικού πυλώνα μιας σύγχρονης πολιτικής υγείας, αλλά μόνον στην αποτροπή της ακύρωσης των θετικών αποτελεσμάτων τα οποία, με πολύ κόπο, έχουν επιτευχθεί στον τομέα αυτό.

Τόσο η περιορισμένη και χωρίς σταθερό ρυθμό ροή χρηματοδότησης όσο και η, έως σήμερα, στάση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απέναντι στις εν λόγω μονάδες, έχουν δημιουργήσει δυσάρεστες καταστάσεις στους εξυπηρετούμενους, τους εργαζόμενους και το προσωπικό. Οι πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για περαιτέρω περικοπή της χρηματοδότησης όσο και οι, πράγματι, γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθυστερούν ακόμη περισσότερο την κάλυψη των αναγκών και επιδεινώνουν δραματικά την όλη κατάσταση. Η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, της φροντίδας και της φιλοξενίας των ψυχικά ασθενών είναι σήμερα δεδομένη και αδιαμφισβήτητη. Ο δε άμεσος κίνδυνος μαζικών αποχωρήσεων προσωπικού και απολύσεων, θα οδηγήσει, με βεβαιότητα, στη διακοπή της παροχής φροντίδας σε εκατοντάδες ψυχικά ασθενείς και στην ουσιαστική κατάρρευση του προγράμματος «Ψυχαργώ».

Η Υφυπουργός Υγείας, κα Φ. Γεννηματά, ανακοίνωσε στις 16-2-2010 στη Βουλή των Ελλήνων τη δέσμευση του Υπουργού Οικονομικών για πλήρη κάλυψη των οφειλών του 2009 και για αύξηση του ποσού χρηματοδότησης για το 2010.

Επειδή οι μονάδες ψυχικής υγείας βρίσκονται ένα βήμα προ της χρεοκοπίας, δεδομένου ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει καταβληθεί καμία χρηματοδότηση για το 2010,


Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

1. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες προτίθενται να λάβουν, προκειμένου να στηριχθεί το πρόγραμμα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα που απειλείται με κατάρρευση;

2. Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας αποπληρωμής των εργαζομένων στο «Ψυχαργώ»;

3. Πώς αντιμετωπίζεται από πλευράς των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το συνολικό ζήτημα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, καθώς και της χρηματοδότησής της στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, συμπεριλαμβανομένων και των μονάδων ψυχικής υγείας;

4. Πώς προτίθενται να αντιμετωπίσουν τα συναρμόδια Υπουργεία το πρόβλημα χρηματοδότησης σε περίπτωση διακοπής της Κοινοτικής χρηματοδότησης;

5. Προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να προβεί σε υλοποίηση του Συμφώνου Spidla, ώστε να αντιμετωπιστεί η αδυναμία λειτουργίας πολλών μονάδων ψυχικής υγείας, να διασφαλιστεί η ποιοτική και εύρυθμη λειτουργία τους και να προστατευθούν τα δικαιώματα των 3.000 ψυχικά ασθενών, αλλά και οι θέσεις εργασίας των 2.500 περίπου εργαζομένων;

6. Σε ποια φάση βρίσκεται η, από τις 26-1-2010 δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Συστήματος Διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας;

 


Αθήνα, 20.4.2010
Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Κωστής Μουσουρούλης                      
Βουλευτής Νομού Χίου

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕρώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την ποντοπόρο ναυτιλία
Επόμενο άρθροΠροβολή της Χίου μέσω ASTRA airlines