Αρχική Νέα Τοπικά Περιφέρεια Β. Αιγαίου: πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη με 8μηνες συμβάσεις

Περιφέρεια Β. Αιγαίου: πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη με 8μηνες συμβάσεις

10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Εκδόθηκαν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), δύο (2) ατόμων, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, για κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΑΚΑΜ), καθώς και δύο (2) ατόμων, κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Περιφερειακών Τμημάτων ΑΚΑΜ, που εδρεύουν στη Χίο και στη Σάμο.
Για την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού στη Μυτιλήνη, υποβλήθηκαν 50 αιτήσεις για δύο (2) θέσεις.
Για την κατηγορία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στη Χίο, υποβλήθηκαν δώδεκα (12) αιτήσεις για μία (1) θέση.
Για την κατηγορία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, στη Σάμο, υποβλήθηκαν πέντε (5) αιτήσεις για μία (1) θέση.
Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: www.northaegean.gr