Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθεια

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθεια

11

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2010 διεξάγονται στις 8 και 9 Μαΐου 2010 για τα επίπεδα Α:
(Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σ΄ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test), Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική, για το επίπεδο Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στην Ισπανική  γλώσσα και για το επίπεδο Β1 «μέτρια γνώση» στην Τουρκική γλώσσα).